Silahsızdan Silahlıya Geçiş (Fark Eğitimi)
Silahsızdan Silahlıya Geçiş (Fark Eğitimi)


Silahsız Kimlik Kartını silahlıya çevirecek veya Silahız Sertifikasını silahlıya çevirmek isteyen adaylarda aranacak şartlar;
21 Yaşını doldurmuş olmak ve lise mezunu olma şartı aranmaktadır.
Silahıszdan silahlıya geçiş yapmak isteyen adaylar 20 saatlik eğitim görecek olup 3 günde eğitimleri tamamlanmaktadır.
Silahsızdan silahlıya geçiş yapacak olan adayların eğitim müfredatı aşağıdaki gibidir.
20 saat silah bilgisi ve atış eğitimi
Sağlık raporlarında;

a) Silahsız çalışma izni alacak özel güvenlik görevlilerinden renk körlüğü ve ortopedi bölümü muayenesi aranmayacak, silahlı çalışma izni alacak özel güvenlik görevlilerinden ise sadece renk körlüğü olmamak şartı aranmayacak, ortopedi bölümü muayenesi (6136 sayılı Kanun ve 91/1779 karar sayılı Yönetmelik gereğince silah ruhsatı alacaklarda aranan şartlar içerisinde geçtiği için) aranacaktır.

Silahlı veya silahsız çalışma izni olanların kimlik kartlarını yenileme aşamasında sağlık raporu istenilmeyecektir.
b) Renk körlüğü veya ortopedi bölümlerinden olumsuz sağlık raporu aldığından dosyaları işlemden kaldırılanlar ile çalışma izni verildikten sonra bu sebeplerden dolayı olumsuz rapor verilerek çalışma izni ve kimlik kartı iptal edilenlerin yazılı olarak müracaat etmeleri, yeni sağlık raporlarını getirmeleri ve çalışma izni için aranılan diğer şartları taşımaları halinde çalışma izni verilecektir. Çalışma izni ve kimlik kartı verilirken eğitim sertifikasının geçerlilik süresi dikkate alınacaktır. Temel eğitim sertifikasının geçerlilik süresi dolan, daha önceki sağlık raporları olumsuz olduğundan kimlik kartı verilmeyen kişilerin, yenileme eğitimi işlemlerini tamamlamalarının ardından, “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu almaları halinde kimlik kartları verilecektir.

10.3. Geçerlilik Süresi:
Özel güvenlik görevlisi çalışma izni verilebilmesi için aldırılacak olan sağlık raporları verildiği tarihten itibaren 1 (bir) yıl süreyle geçerli olarak kabul edilecektir.

GEREKLİ BELGELER

1- 4 Adet Biyometrik Fotoğraf + 4 adet vesikalık
2- Diploma Fotokopisi 2 Adet ve Aslı
3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi 2 Adet
4- Sabıka kaydı 1 Adet (Adli Sicil Kaydı Yoktur, Adli Sicil Arşiv Kaydı Yoktur İbareli olacak)
5- Sağlık Raporu
- 1 Adet Asıl 2 Adet Fotokopi
- Silahlı ise Silahlı Ö.G.G. Olur İbareli Olacak
- Silahsız İse Silahsız Ö.G.G. Olur İbreli Olacak
6- Kan Grubu Kartı Fotokopisi 1 Adet