69. SINAV (A) GRUBU

Ana Sayfa / Soru Arşivi / 69. SINAV (A) GRUBU

69. SINAV (A) GRUBU


1) Aşağıdakilerden hangisi 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununda tanımlanan adli kolluk gücüdür?
a) Özel güvenlik görevlileri
b) Belediye zabıtası
c) Gümrük muhafaza teşkilatı
d) Orman muhafaza memurları
e) Köy bekçileri

2) “Özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla ……………… yaptırmak zorundadır.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Özel güvenlik malî sorumluluk sigortası
b) Ödenek tahsisi
c) Hizmet içi eğitim
d) Maaş kesintisi
e) Fon kesintisi

3) Özel güvenlik komisyonunun başkanı kimdir?
a) İl jandarma komutanı
b) Vali yardımcısı
c) İl emniyet müdürü
d) Ticaret odası başkanı
e) Sanayi odası başkanı

4) İl sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatlarının amiri kimdir?
a) İçişleri Bakanı
b) Başbakan
c) Vali
d) Kaymakam
e) İl Emniyet Müdürü

5) 5188 sayılı Kanun kapsamında görevli özel güvenlik personeli yetkilerini ne zaman ve nerede kullanabilir?
a) Her zaman ve her yerde
b) Görev alanı dışında ve görevli olmadığı süre içinde
c) İl hudutları içinde ve her zaman
d) Gündüz ve gece olmak üzere polis sorumluluk bölgesinde
e) Görevli olduğu süre içinde ve görev alanlarında

6) Özel güvenlik görevlisinin kimlik kartı ile ilgili olarak aşağıdaki maddelerde yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?
a) Kimlik kartları valilikçe verilir.
b) Kimlik kartında adı soyadı ile silahlı ya da silahsız olduğu belirtilir.
c) Görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görünebilecek şekilde yakaya takılır.
d) Kimlik kartını başkasına kullandıran güvenlik görevlisi bir daha özel güvenlik görevlisi olabilir.
e) Görevinden ayrılan güvenlik görevlileri işveren tarafından onbeş gün içinde valiliğe bildirilir.

7) Silahlı olarak görev yapacak bir özel güvenlik görevlisi en az hangi okul diplomasına sahip olmalıdır?
a) İlkokul ve dengi
b) Ortaokul ve dengi
c) Lise ve dengi
d) Meslek yüksek okulu ve dengi
e) Üniversite ve dengi

8) Görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde özel güvenlik görevlilerinin sivil kıyafetle görev yapmalarına kim izin verir?
a) İl emniyet müdürü
b) İl jandarma komutanı
c) Vali yardımcısı
d) Özel güvenlik komisyonu
e) İçişleri Bakanı

9) Geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni kim tarafından verilir?
a) İçişleri Bakanı
b) Vali
c) Özel güvenlik komisyonu
d) İl emniyet müdürü
e) İl jandarma komutanı

10) Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlisi silah taşıyabilir?
a) Sahne gösterilerinde
b) Spor müsabakalarında
c) Sağlık tesislerinde
d) Üniversitelerde
e) Kişi korumalarında

11) Özel güvenlik görevlisi, tabi afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde, görev alanındaki işyeri veya konutlara nasıl girebilir?
a) Mülki idare amirinin sözlü talimatı ile
b) Kolluk amirinin yazılı emri ile
a) Sulh ceza hakiminin kararı ile
d) Herhangi bir makamdan izin almaksızın doğrudan
e) Cumhuriyet savcısının emri ile

12) Görev alanında bir suçla karşılaştığında, aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik birimlerinin ve görevlilerinin görevi değildir?
a) Suça el koymak
b) Suçun devamını önlemek
c) Şüpheliyi yakalamak
d) Suç delillerini muhafaza etmek
e) Yasal işlem yapmak

13) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin kimlik sorabileceği yerlerden birisi değildir?
a) Toplantı
b) Cenaze
c) Spor müsabakası
d) Özel mülk
e) Konser

14) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Özel güvenlik görevlisi kimliğini ispat edemeyen kişilerin alana girişini engelleyebilir.
b) Kimlik sorma esnasında nazik ve kararlı davranılmalıdır.
c) Kimlik kontrolleri öncelikle erkek güvenlik görevlileri tarafından yapılmalıdır.
d) Kimlik tespitinde aranan kişi yakalandığında yakalanan şahıs hızlı bir biçimde emniyet görevlilerine teslim edilmelidir.
e) Kimliği kontrol edilen kişiden şüphelenilmesi halinde mevcutsa aranan kişilere ait isim listesinden arama kararı olup olmadığı kontrol edilmelidir.

15) Konusu suç teşkil eden emirle karşılaşan güvenlik görevlisinin yapacağı hareket hangi şıkta doğru olarak belirtilmiştir?
a) Hiçbir surette emri yerine getirmez.
b) Yazılı olursa emri yerine getirir.
c) Emri yerine getirirse sorumluluğu olmaz.
d) Emir sözlü verilirse, yazılı verilmesini talep eder ve yerine getirir.
e) Emri yerine getirir, sonrasında sorumlu üst amire bilgi verir.

16) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin haklarından biri değildir?
a) Lokavt hakkı
b) Sendikaya üye olma hakkı
c) Nakdi tazminat hakkı
d) Grev hakkı
e) Aylık bağlanması hakkı

17) Zor kullanma ve yakalama yetkilerini kullanan özel güvenlik görevlisi ne yapar?
a) Herhangi bir şey yapmasına gerek yoktur.
b) Durumu savcıya bildirir.
c) Durumu hakime bildirir.
d) Zor kullanmaya devam eder.
e) Durumu genel kolluğa bildirir .

18) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yakalama yetkisi kapsamında yer almaz?
a) Haklarında yakalama emri bulunan kişileri yakalama
b) Haklarında mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama
c) Kişiyi mevcut bir tehlikeden korumak amacıyla yakalama
d) Suçu işlerken rastlanan kişileri yakalama
e) Hakkında suç ihbarı yapılan kişiyi yakalama

19) Aşağıdakilerden hangisi kontrollü geçiş sistemleri arasında yer almaz?
a) Fiziki (elle) arama
b) İris tanıma
c) Parmak izi
d) Yüz tanıma
e) Kartlı geçiş

20) Görevi sırasında bir suçla karşılaşan özel güvenlik görevlisi aşağıdaki işlemlerden hangisini yapamaz?
a) Şüpheliyi yakalamak
b) Yetkili kolluğa bilgi vermek
c) Olay yerini ve delilleri koruma altına almak
d) Delilleri toplamak
e) Tanıkları tespit edip kolluğa bildirmek

21) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik personelinin görevlerinden değildir?
a) Eşyaları X-ray cihazından geçirmek
b) Toplantı, konser, spor müsabakası ve benzeri etkinliklerde kimlik sormak
c) Terk edilmiş eşyayı emanete almak
d) Kişiyi bir tehlikeden korumak amacıyla yakalamak
e) Suçüstü halinde ifade almak

22) X-ray cihazlarında konveyöre bırakılan bagajların mesafe aralığı en az kaç cm olmalıdır?
a) 10 cm
b) 25 cm
c) 50 cm
d) 100 cm
e) 150 cm

23) Esenboğa Hava Limanı dış hatlar kontrol ve arama noktasında görevli özel güvenlik görevlilerinin yaptıkları kontrol sırasında, bir yolcunun şüpheli tavırları dikkat çeker. X-ray cihazından geçirilen valizin içinde poşetlenmiş bir madde tespit edilir. Yolcunun beyanı farklı olsa da görevliler bağımlılık yapan madde olabileceğinden şüphelenirler. Bunun üzerine yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Madde alınıp yolcu gönderilir.
b) Şahıs bekletilir, uzman polise haber verilir.
c) Yolcunun beyanı esas alınır ve gönderilir.
d) Madde kontrol için laboratuara gönderilir.
e) Özel güvenlik görevlileri kendileri kontrol yapar ve karar verir.

24) Aşağıdaki sistem veya cihazlardan hangisi, oluşturulan bir manyetik alan içinde maddeleri tespit eder?
a) Kameralar
b) IR sistemleri
c) Metal detektörleri
d) PIR detektörleri
e) X-Ray cihazları

25) Aşağıdakilerden hangisi organik madde kapsamında değerlendirilir?
a) Metalden yapılmış kesici aletler
b) Ateşli silahlar
c) Alüminyum folyo
d) Su şişesi
e) Altın küpe

26) Aşağıdakilerden hangisi sinir sistemi yapıları içerisinde yer almaz?
a) Beyin
b) Beyincik
c) Böbrekler
d) Omurilik soğanı
e) Omurilik

27) Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımcının özelliklerinden biri değildir?
a) İlkyardımcı sakin olmalıdır ve hasta ile onu sakinleştirecek şekilde yumuşak bir tonda konuşmalıdır.
b) Eğer hastaya müdahale edebilecek sağlık personeli varsa ilkyardımcı hemen onun yardımcısı durumuna geçmelidir.
c) İlkyardımcı hiçbir zaman can güvenliğini tehlikeye atmamalı, kendi güvenliğini sağlayacak önlemleri önceden almalıdır.
d) İlkyardımcı çevrede bulunan kişileri sağlık kuruluşlarına, itfaiyeye ve polise haber vermelerini sağlayacak biçimde organize etmelidir.
e) İlkyardımcı kesinlikle sağlık personeli olmalıdır.

28) İlkyardım uygulamalarında araç içindeki yaralıyı taşıma tekniğine ne ad verilir?
a) Sandalye ile taşıma
b) Dört elle taşıma
c) Süratli taşıma tekniği
d) Rentek yöntemi
e) Destekli taşıma

29) Yaşamın korunması ile ilgili öncelikler olan ”Airway, Breathing ve Circulation” kelimelerinin baş harfleriyle oluşmuş ilkyardımın ABC’si olarak tanımlanan terimler hangi seçenekte sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
a) Hava yolunun açılması- Solunumun düzenlenmesi-Dolaşımın sağlanması
b) Hava yolunun açılması- Solunumun düzenlenmesi-Hareketin sağlanması
c) Solunumun düzenlenmesi-Dolaşımın sağlanması-Bilincin açılması
d) Sindirimin sağlanması-Hareketin düzenlenmesi-Dolaşımın sağlanması
e) Dolaşımın sağlanması-Yaşam belirtisi-Nabzın iyileştirilmesi

30) Hayat kurtarmak amacıyla hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra, solunumu ve/veya kalbi durmuş kişiye yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahaleye ne denir?
a) Hayati müdahale
b) Nabız ölçme
c) ABC metodu
d) Temel yaşam desteği
e) Kalp masajı

31) Aşağıdakilerden hangisi dış kalp masajı yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar arasında yer almaz?
a) Kalp masajına başlamadan önce kalbin durduğundan emin olmak gerekmez.
b) Nabız alınabiliyorsa kalp masajına ara verilir ve solunum kontrol edilir.
c) Alttaki kaburgalar elle tespit edilir, eller kaydırılarak göğüs kemiğinin alt ucu belirlenir.
d) Yapay solunum sırasında şah damarından 5 saniye süre ile nabız kontrolü yapılır, nabız yoksa dış kalp masajına başlanır.
e) Temel yaşam desteğine bu konuda eğitim almış bir sağlık personeli gelinceye kadar devam edilmelidir.

32) Solunum durması tespit edilen bir kişide kaç dakika içinde suni solunuma başlanmalıdır?
a) 3-5 dk
b) 10-15 dk
c) 15-20 dk
d) 20-25 dk
e) 30-35 dk

33) Turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlar göz önünde bulundurulduğunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Turnike uygulamasında ip, tel gibi kesici malzemeler kullanılmalıdır.
b) Turnikeyi sıkmak için tahta parçası, kalem gibi malzemeler kullanılabilir.
c) Turnike kanama duruncaya kadar sıkılır, kanama durduktan sonra daha fazla sıkılmaz.
d) Turnike uygulamasının yapıldığı saat, bir kağıda yazılmalı ve yaralının üzerine asılmalıdır.
e) Turnike uygulanan bölgenin üzerine hiçbir şey örtülmez.

34) ”………..; ısı, ışın, elektrik veya kimyasal maddelere maruz kalma sonucunda deri ve derialtı dokularda meydana gelen bir çeşit yaralanmadır.”
Yukarıdaki tanıma göre noktalı bölüme aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?
a) Kırık
b) Yanık
c) Sargı
d) Zedelenme etkisi
e) Enfeksiyon

35) ”………….”, kemik dokusunun bütünlüğünün bozulmasıdır. Eklemin normal hareket sınırının ötesine bükülmesi ve gerilmesi sonucu, kapsül ve ligamentlerin zedelenmesi veya yırtılmasına ”…………….” denir. ”……………” ise, eklemi oluşturan kemiklerden birinin yerinden ayrılmasıdır.
Yukarıdaki noktalı bölümlere yazılması gereken kelimeler sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a) Kırık-Çıkık-Çatlak
b) Kırık-Burkulma-Çıkık
c) Çıkık-Kırık-Burkulma
d) Zedelenme-Burkulma-Kırık
e) Eklem-Burkulma-Kırık

36) Aşağıda verilen yangın çeşitlerinden hangisinde yangın söndürme maddesi olarak köpük ve su kullanılmaz?
a) Orman yangını
b) Akaryakıt yangını
c) Elektrik yangını
d) Araç yangını
e) Plastik madde yangını

37) Gece nöbetten çıkarak evine gelen Ali, eve girdiğinde yoğun bir koku ile karşılaşmış ve güvenlik görevlisi olan ev arkadaşını salonda baygın ve yerde yatar halde görmesi üzerine aldığı tedbirlerden bazıları aşağıda verilmiştir.
I Yoğun kokudan dolayı tüm kapı ve pencereleri açarak ortamı havalandırmıştır.
II Doğal gaz kaynağının vanalarını kapatmıştır.
III 112’yi aramıştır.
Buna göre Ali’nin evindeki sorun aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Elektrik kaçağı vardır.
b) Gaz kaçağı vardır.
c) Su kaçağı vardır.
d) Akaryakıt kaçağı vardır.
e) Evinde herhangi bir sorun yoktur.

38) Sallantı ve yeryüzü çatlamasına bağlı olarak binaların ve dikili yapıların zarar görmesi depremlerin en temel sonuçlarından biridir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi depremin en temel sonuçları arasında yer almaz?
a) Volkanik dağların aktif hale geçmesi
b) Kıyıya vuran güçlü dalgalar
c) Heyelan
d) Çığ
e) Erozyon

39) Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelere örnek verilemez?
a) Oksijen gazı
b) Karbondioksit gazı
c) Kuru kimyevi toz
d) Su
e) Kum

40) Yangın çıkmış çok katlı bir binada yapılması gerekenlerden bazıları aşağıda verilmiştir.
I Yangın merdiveni vasıtası ile binadan uzaklaşmak
II Kapalı alandan açık alana çıkma imkânı yok ise duman girişini engelleyici tedbirler almak
III Yangın çıkışlarını takip ederek binayı terk etmek
Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur?
a) Yalnız II
b) I ve II
c) I ve III
d) II ve III
e) I, II ve III

41) Aşağıdakilerden hangisi yangın mahallindeki tehlikelerden değildir?
a) Patlama tehlikesi
b) Çökme tehlikesi
c) Elektriğin neden olabileceği tehlikeler
d) Oksijen zehirlenmesi
e) Zehirli gazların neden olacağı tehlikeler

42) Aşağıdaki tedbirlerden hangisi doğal bir afetle doğrudan ilişkilidir?
a) Baca izolasyonu
b) Paratoner
c) Yangın söndürme cihazı
d) Havalandırma sistemi
e) Duman algılama cihazları

43) Gaz yangınlarında ilk önce uygulanması gereken söndürme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
a) Soğutma
b) Yanıcıyı kimyasal reaksiyona sokma
c) Boğma
d) Korlaşmayı engelleme
e) Ortama bol oksijen verme

44) Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimin türlerinden biri değildir?
a) Fiziksel görünüm
b) Giyinme
c) Vücut hareketleri
d) Resmetme
e) Aksesuarlar

45) Merkezi sinir sistemini uyuşturan, haşhaş bitkisinin kozasından elde edilen, kesin bağımlılığa neden olan teneffüs yoluyla, sindirim yoluyla ve deri altına zerk yöntemiyle kullanılan ayrıca tedavi edilmezse ölümcül olabilen uyuşturucu madde aşağıdakilerden hangisidir?
a) Esrar
b) Metamfetamin
c) Sentetik kannabinoidler
d) Captagon
e) Eroin

46) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Uyuşturucu maddeler kullanıcının akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozar.
b) Uyuşturucu maddeler merkezi sinir sistemini etkiler.
c) Uyuşturucu maddeler toplum içinde iktisadi ve sosyal çöküntüye neden olurlar.
d) Uyuşturucu maddeler alışkanlık yapar.
e) Bonzai, kullanılması bulundurulması ve satışı henüz yasaklanmamış bir maddedir.

47) Aşağıdakilerden hangisi koruma görevlisinin dikkat edeceği hususlardan değildir?
a) Ekip uyumu en üst seviyede olmalıdır.
b) Her eleman düzendeki yerini bilmelidir.
c) Sorumluluk alanında kalması gerektiğini unutmamalıdır.
d) Saldırı anında müdahalede bulunabilecek mesafede olmalıdır.
e) Koşullara göre değişebilen koruma düzenine hazırlıklı olmamalıdır.

48) Önemli kişinin; 24 saat esasına göre ikametinde, ofisinde, yaya ve araçlı organizasyonlarda fiziksel ve itibar düşürücü saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ne ad verilir?
a) Koruma
b) Güvenlik
c) Alıkoyma
d) Kurtarma
e) Destek olma

49) Aşağıdakilerden hangisi yaya korumada dikkat edilecek esaslardan değildir?
a) 360 derece koruma sağlanır.
b) Önemli kişinin hareketleri sınırlanmalıdır.
c) Tehlikeye göre bazen daire, bazen kare, bazen V sekli gibi çeşitli şekillerde uygulanabilir.
d) Meydana gelen saldırıların birçoğunun, önemli kişi yaya iken yapıldığı unutulmamalıdır.
e) Kalabalık yerlerde koruma çemberi daraltılır, açık alanlarda ise koruma çemberi genişletilir.

50) Toplumda kargaşa çıkarmak ve devletin yabancı devletler karşısında güvenliğini tehlikeye düşürmek amacıyla devlet büyüklerine, siyasi ve askeri liderlere veya toplumca sevilen kişilere yöneltilen saldırılara ………………….. denir.
Yukarıdaki noktalı bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Suikast
b) Provakasyon
c) Eylem
d) Koruma
e) Tehdit

51) Aşağıdakilerden hangisi koruma görevinin dört aşamasından biri değildir?
a) Muhtemel tehlikelerden zarar görmeden önemli kişinin gidebileceği bir yol seçimi yapmak gereklidir.
b) Saldırı ve tehlikeyi uygun usul ile bertaraf etmek gereklidir.
c) Saldırıda kullanılan silahın ateşli veya ateşsiz silah olmasına bakılmaksızın, ateşli silahla saldırgan önlenmelidir.
d) Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak için tehlikenin mahiyetini bilmek, tehlikeyi tanımak ve araştırmak şarttır.
e) Daima bir tehlike vardır, suikast veya saldırının ne zaman yapılacağını önceden bilmek mümkün değildir.

52) …………………. düzeni önemli kişi araçtan inmekte olduğu anda başlar, araca bindikten sonra ………………… dönüşür.
Yukarıdaki noktalı bölümlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Yaya koruma/Araçlı korumaya
b) Denizde koruma/Hava taşıtlarında korumaya
c) Trende koruma/Vapurda korumaya
d) Araçlı koruma/Yaya korumaya
e) Otobüste koruma/Araçsız korumaya

53) Alışveriş merkezinde X-Ray cihazından geçerken, silahı bulunan ve kimliğini ibraz etmeyen kişilere nasıl davranılmalıdır?
a) Alışveriş merkezine almamalıdır.
b) Normal davranılmalı alışveriş merkezine alınmalıdır.
c) Şahıs muhafaza edilerek derhal genel kolluğa bilgi verilmelidir.
d) Silaha el koymalıdır.
e) Alışveriş merkezi sahibine bilgi verilmelidir.

54) Korunan kişinin yakın çevresinde, ikametinde, iş yerinde ve bulunduğu her ortamda korunmasını sağlamak için çevresinde bir takım güvenlik halkaları oluşturularak yapılan koruma metodu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Öncü çalışması
b) Koruma çemberleri
c) Araçlı koruma düzenleri
d) Yaya koruma düzenleri
e) Saldırganın önceden tespit metodu

55) Aşağıdakilerden hangisi öncü çalışmasında araştırılması gereken hususlardan biri değildir?
a) Güzergâh analizi
b) Kalınacak yerler
c) Gidilecek mekanlar
d) Gidilecek yerin toplumsal özellikleri
e) Kullanılacak araç tipi

56) Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensipleri arasında sayılmaz?
a) Tam koruma mümkün değildir.
b) Koruma görevi kesintisiz sürdürülmelidir.
c) Koruma planları her durum için önceden hazırlanmalıdır.
d) Koruma planları esnek olmamalıdır.
e) Koruma hizmetlerinde ilgili diğer birimlerle irtibat önemlidir.

57) Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel kolluğun ortak yetkilerinden birisidir?
a) Halka açık eğlence yerlerini denetleme yetkisi
b) Yakalama yetkisi
c) İstihbarat toplama yetkisi
d) Trafik denetleme yetkisi
e) İfade alma yetkisi

58) Özel güvenlik görevlileri görev alanlarında gerçekleşmiş olan olaylarda, genel kolluğun hangi yetkisini kullanırlar?
a) Olay yeri inceleme
b) Olay yerini muhafaza altına alma
c) Tanık dinleme
d) İfade alma
e) Parmak izi alma

59) Özel güvenlik görevlileri ve yöneticileri görev alanları içerisinde genel güvenliğin ve kamu düzeninin bozulduğu hallerde durumu ………………. genel kolluğa bildirir.
Cümlede boş bırakılan yer aşağıdaki hangi ifade ile tamamlanmalıdır?
a) Kontrol altına aldıktan sonra
b) İş yeri sahibine bildirdikten sonra
c) Yatıştırdıktan sonra
d) Derhal
e) İdare ederek

60) Özel güvenlik görevlisi Ahmet, görevi ile ilgili olarak Amiri Cenk’ten aldığı talimatları net bir biçimde anlayamadığını kendisine ifade etmiştir.
Yukarıda anlatılan durum iletişim süreçlerinden hangisini tanımlamaktadır?
a) Yorumlama
b) Gürültü
c) Geri bildirim
d) Algılama
e) Anlamlandırma

61) Bir insanın başkasına karşı doğal sevgiyle bakması, yakınlık duyması, sıcak davranması neyin işaretidir?
a) Telepati
b) Empati
c) Sempati
d) Antipati
e) Sevgi gösterisi

62) Aşağıdakilerden hangisi grubun oluşum nedenleri arasında yer almaz?
a) Sosyal nedenler
b) Psikolojik nedenler
c) Fiziksel ayrılıklar
d) Fiziksel yakınlık
e) Ekonomik nedenler

63) Sözlü iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlar arasında hangisi yer almaz?
a) Konuşma üslubunun her zaman sert ve keskin olması
b) Göz göze geldiğinde bakışların kaçırılmaması
c) Bedensel hareketlerin sözlerle uyumlu olması
d) Samimi ve açık sözlü olmak
e) Konuşmalarda bazen mizahi argümanlara yer verilmesi

64) Dinleyicinin konuşana, anlattığı ile ilgilendiği, onun sorununu gerçekten hissettiği izlenimini veren dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Savunucu dinleme
b) Aktif dinleme
c) Görünüşte dinleme
d) Yüzeysel dinleme
e) Seçerek dinleme

65) İletişim sürecinde kaynaktan gelen iletileri belli biyolojik ve psikososyal süreçlerden alıp yorumlayan ve bunlara sözlü, sözsüz tepkide bulunan kişi ya da gruplara ne ad verilir?
a) Geribildirim
b) Alıcı
c) Kanal
d) Mesaj
e) Kod

66) Özel güvenlik görevlisinin kendisine soru soran birini dinlemesinde doğru olan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kaşları çatık bir şekilde dinlemek
b) Gözlerini karşısındakinin gözlerine dikerek dinlemek
c) Elleri belinde dinlemek
d) Göz temasında bulunmadan dinlemek
e) Sakin ve tebessüm içinde dinlemek

67) Telaffuz hangi iletişim türünün unsurlarından biridir?
a) Sözlü iletişimin
b) Yazılı iletişimin
c) Yorumlayıcı iletişim
d) Sözsüz iletişimin
e) Savunucu iletişimin

68) Şuurlu fertlerden ve özellikle aralarında teşkilatlanma bağları ve karşılıklı görevler bulunan kişilerden oluşmuş insan yığınlarına ne ad verilir?
a) Toplum
b) Tesadüfi kalabalık
c) Provokatör
d) İnsan seli
e) Kuru kalabalık

69) “İletişimin ….. bilmek, başarılı iletişimin …..şartlarından biridir”
Yukarıdaki cümledeki boşluklara sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangileri getirilmelidir?
a) kuralını – ikincil
b) amacını – temel
c) sırasını – birincil
d) düzeyini – koşulsuz
e) geleceğini – ikincil

70) Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin öğelerinden biri olan “kaynak” öğesinin tanımıdır?
a) İletişimde kullanılan kanalın diğer adıdır.
b) İletişim sürecini başlatan öğedir.
c) İletişim sürecindeki geri bildirimdir.
d) İletişimde mesajın içeriğini gösteren öğedir.
e) İletişimin başarısını gösteren öğedir.

71) Nedensiz yere oğluna bağırıp çağıran bir babanın, esasında oğluna değil de onun ihtiyaçlarını karşılayamadığı için kendi kendine öfkeli olduğunun farkına varması aşağıdaki iletişim türlerinden hangisine örnektir?
a) Çapraz iletişim
b) Kitle iletişimi
c) Yatay iletişim
d) Kişi-içi iletişim
e) Örgüt-içi iletişim

72) Aşağıdakilerden hangisi kalabalıkların özelliklerinden birisi değildir?
a) Hiyerarşi, iş bölümü ve statü düzeni yoktur.
b) Geçici bir birliktelik söz konusudur.
c) Mutlaka provokatör bir grup vardır.
d) İnsanlar tesadüfi olarak bir yerde bulunurlar.
e) Provokasyona ve kitle hareketlerine açıktırlar.

73) Kullanma zorunluluğu ortaya çıkması durumunda, cop vücudun hangi kısmına vurulmalıdır?
a) Yüz bölgesi
b) Parmaklar
c) Göğüs
d) Kol ve bacakların etli kısımları
e) Kafa ve boyun

74) Bir huzursuzluğu ve eylemi başlatma ve devam ettirme konusunda tecrübe sahibi ve yetişmiş elemanlardır. Eylemin önceden planlandığı şekilde amacına ulaşabilmesi için inceden inceye hesaplanmış hareket tarzı sergilerler.
Bu ifadelerle aşağıdakilerden hangisi tanımlanmaktadır?
a) Suikastçı
b) Yönetici
c) Provokatör
d) Koruma görevlisi
e) Direnişçi

75) Toplumsal olaylarda “caydırıcılık” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Topluluğu kontrol etmek için aşırı güç kullanmaktır.
b) Olay çıkarmaya kararlı kişileri vazgeçirmek için uygulanan taktiklerdir.
c) Devlet ve onun adına kuvvet kullanan güvenlik personelinin gücünü her şartta göstermektir.
d) Olay olmadan önce önlemek esas olduğundan en sert tedbirleri uygulamaya koymaktır.
e) Olaylara hiç müdahale etmemek en etkili yöntemdir.

76) “Korku ve bilgisizliğin doğurduğu bir durumdur. Emin bir yere ulaşabilmek için dayanılmaz bir korku ve heyecanın etkisiyle meydana gelen kontrolsüz hareketlere yol açar.” Bu ifadeler aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?
a) Şiddet
b) Kalabalık
c) Saldırı
d) Sükûnet
e) Panik

77) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda, güvenlik güçlerinin topluluğu kontrol altına alma ve etkisiz hale getirmede aldığı düzenlerden değildir?
a) Çember düzeni
b) Çevre düzeni
c) Kama düzeni
d) Hat düzeni
e) Hiçbiri

78) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylara müdahalede özel güvenlik görevlisinin uygulayacağı genel ilkelerden değildir?
a) Agresif olma
b) İkna edici ve inandırıcı olma
c) Caydırıcılık
d) Provokasyona gelmeme
e) Profesyonel olma

79) Kuvvet kullanılması ifadesinden aşağıdakilerden hangisi anlaşılmaz?
a) Beden kuvveti kullanımı
b) Sözlü uyarı
c) Kelepçe kullanımı
d) Cop kullanımı
e) Göz yaşartıcı gaz kullanımı

80) “Ortak fikirlerle hareket eden ve aynı heyecanı taşıyan, teşkilatsız ve sürekli olmayan, kendiliğinden oluşan insan yığınlarına” ne denir?
a) Kalabalık
b) Toplum
c) Grup
d) Taraftar
e) Toplumsal sınıf

81) Özel güvenlik görevlisi Mustafa görev alanı içerisinde bir toplumsal olayla karşılaşır. Aşağıdakilerden hangisi bu olayda karşılaşabilecek kişi tipleri arasında yer almaz?
a) Artçılar
b) Önderler
c) Profesyonel kışkırtıcılar (Provokatörler)
d) Atılganlar
e) Seyirciler

82) Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunmasının amacı değildir?
a) Olaya ait her türlü delillerin muhafazasını sağlamak
b) Olay bölgesine girmek isteyen fırsatçıları (hırsız vb.) engellemek
c) Basın mensuplarına rahat bir çalışma ortamı sağlamak
d) Acil müdahale, olay yeri inceleme gibi birimlerin olay yerine gelişini ve çalışmalarını kolaylaştırmak
e) Olay yerinde meydana gelebilecek patlama, gaz, trafik kazası vb. doğabilecek her türlü riske karşı vatandaşı korumak

83) Zor kullanırken aşağıdaki unsurlardan hangileri birlikte aranmalıdır?
a) Saygınlık/Görecelilik/Kamusallık
b) Yasallık/Gereklilik/Orantılılık
c) Görecelilik/Yasallık/Seviyelilik
d) Kamusallık/Orantılılık/Saygınlık
e) Gereklilik/Ölçülülük/Kamusallık

84) Zor kullanma yetki aşamalarına ilişkin hangi sıralama doğrudur?
a) Bedeni güç – Maddi güç –Silah kullanma
b) Bedeni güç – Silah Kullanma – Maddi güç
c) Maddi güç – Bedeni Güç – Silah kullanma
d) Silah kullanma –Bedeni Güç- Maddi güç
e) Maddi güç – Silah kullanma -Bedeni güç

85) Yaya olarak ifa edilen devriye hizmetleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) En az iki görevliden oluşur.
b) Kıdemli olan memur devriye amiridir ve sağda yürür.
c) Görev alanları belirsizdir.
d) Hareketli ve sabit olarak görev yaparlar.
e) Hiçbir aksaklık meydana getirmeden görevlerini yaparlar.

86) Aşağıdakilerden hangisi olay yerine ulaşıldığında yapılması gerekenlerden değildir?
a) Olay yerinin yakınındaki şahısları kontrol etmek
b) Yaralıların acil müdahale ve tahliye işlemlerini yapmak
c) Olay yeri inceleme ekibinin gelmesini beklemek
d) Mağdurun yakınlarına haber vermek
e) Olay yerindeki seyirci kalabalığı uzaklaştırmak

87) Adli ya da idari bir işleme mesnet (dayanak) olması amacıyla belgelenmesi gereken olayın, durumun veya sözlerin, tespit edenler tarafından olduğu gibi yazıya dökülerek imzalanan belgeye ………………… denir.
Yukarıdaki noktalı bölüme gelmesi gereken doğru kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Resmi belge
b) Tutanak
c) Önemli evrak
d) Arşiv belgesi
e) Bilgi notu

88) Görme, koklama, dokunma, duyma ve tatma duyu organlarımızla hafızamızda algılanan bilgilerin yazılı olarak kayıtlara geçilmesine ne denir?
a) Not alma
b) Tutanak
c) İfade alma
d) Rapor yazma
e) Özet çıkartma

89) Alışveriş merkezinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ömer, görev alanı içerisinde düşürülen bir bayan cüzdanını emanete alır. Birkaç saat sonra müracaatta bulunan bir bayan cüzdanını düşürmek suretiyle kaybettiğini bildirir. Söz konusu cüzdanın müracaatçı bayana ait olduğu anlaşıldıktan sonra Ömer, cüzdanı sahibine iade ederken aşağıda belirtilen hangi tutanağı tutmalıdır?
a) Teslim-tesellüm tutanağı
b) Tebliğ-tebellüğ tutanağı
c) El koyma tutanağı
d) Salıverme tutanağı
e) Görgü tespit tutanağı

90) Devriyenin dış görünüşü ve görevinde taşınması gereken araç ve gereçleri kontrol ederek kullanıma hazır hale getirmesi, aşağıda belirtilen devriye öncesi hazırlık aşamalarından hangisi kapsar?
a) Psikolojik hazırlık
b) Zihinsel hazırlık
c) Sosyolojik hazırlık
d) Antropolojik hazırlık
e) Fiziksel hazırlık

91) Üniformalı devriye hizmetinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Suçluyu yakalamak
b) Suçlunun kaçmasını engellemek
c) Suçlunun suça devam etmesini engellemek
d) Suçun işlenmesini önlemek ve caydırıcılık
e) Suç aletini ele geçirmek

92) Aşağıdakilerden hangisi nokta görevlisinin görevlerinden değildir?
a) Görev alanını bilmek
b) Görev alanına ilgisiz şahısların girmesini engellemek
c) Görev alanında meydana gelen suçu kovuşturmak
d) Görev alanında koruyucu tedbirler almak
e) Görev alanındaki olumsuzlukları ilgililerine bildirmek

93) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kontrol noktasında yapılan kontrol bakımından yanlıştır?
a) Kontrol noktasında şahısların kontrolü kapı detektörü ile yapılır.
b) Kontrol noktasında eşyaların kontrolü X-ray cihazı ile yapılır.
c) Kontrol noktasında şahısların aranması el detektörü ile yapılır.
d) Bina yada tesise girmekten vazgeçen şahıs yakalanarak aranmalıdır.
e) Giriş kontrollerinde kart sistemi kullanılabilir.

94) Ahmet isimli şahıs sokak ortasında bir mağduru bıçak ile gasp ediyor. Bu durumda kimin ne yapmaya yetkisi yoktur?
a) Polis – Yakalama
b) Özel Güvenlik Görevlisi – Yakalama
c) Vatandaş – Yakalama
d) Özel Güvenlik Görevlisi – Gözaltına Alma
e) Polis – Gözaltına alma

95) Kontrol noktasından geçen ziyaretçiler için aşağıdaki belirtilen uygulamalardan hangisi yanlıştır?
a) Gerektiğinde ziyaretçinin yanına refakatçi verilmelidir.
b) Teyit alındıktan sonra eşya kontrolüne gerek yoktur.
c) Ziyaretçi kartı verilmelidir.
d) Ziyaret edilecek kişi ile görüşülerek teyit edilmelidir.
e) Ziyaretçilerin kimlik bilgileri kayıt altına alınmalıdır.

96) Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemlerindendir?
a) Olağan devriye
b) Dairesel devriye
c) Geri dönüşlü devriye
d) Planlı devriye
e) Hepsi

97) Güvenlik hizmeti alan kişiyi veya alanı korumak ya da tesisin hassas ve kritik bölgelerinde suçu engellemek, suçluları takip etmek ve yakalamak, bu bölgede yardım isteyenlere ve yardıma muhtaç olanlara yardım etmek amacıyla kurulan, her türlü güvenlik tedbirinin alınıp özel güvenlik görevlisinin konuşlandığı yere ……….. denir.
Yukarıdaki noktalı bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Devriye alanı
b) Kontrol odası
c) Personel odası
d) Nokta
e) Acil müdahale odası

98) Özel güvenlik görevlisi Mehmet’in, hırsızlık yaptığını tespit ettiği şahıs hakkında hazırladığı tutanakta belirtilmesi gereken hususlardan, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Olayın meydana geldiği yer ve zamanı belirtir.
b) Yakalama nedenini belirtir.
c) Elde edilen suç unsurları ve delillerden bahseder.
d) Yakalama esnasında ve direnme neticesinde şahıs yaralanmışsa belirtir.
e) Direnme neticesinde zor kullanılmışsa belirtmez.

99) Suçüstü halinde yakalamayı aşağıdakilerden hangisi yapar?
a) Polis
b) Mağdur
c) Özel güvenlik
d) Cumhuriyet savcısı
e) Hepsi

100) Olayla ilgili rapor tanziminde aşağıdakilerden hangisinin belirtilmesi önemli değildir?
a) Suçun türü
b) Yerin özel tarifi
c) Hava durumu
d) Suçun işleniş şekli
e) Tanzim tarih ve saati69. SINAV SİLAH

1) Bir tabancada tetik çekildiğinde hem horoz kuruluyor, hem de düşüyorsa bu nasıl bir sisteme sahiptir?
a) Çift hareketli
b) Yarı otomatik
c) Tam otomatik
d) Tek hareketli
e) Toplu

2) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir atıcının özelliklerinden değildir?
a) Silahını tanır.
b) Gördüğünü anında vurur.
c) Silahını dikkatli kullanır.
d) Silahı kanun ve kurallara uygun kullanır.
e) Silahını korur.

3) Doğru nişan alma aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gez ve hedef net, arpacık bulanık görülmeli
b) Gez net, hedef ve arpacık bulanık görülmeli
c) Gez bulanık, arpacık ve hedef net görülmeli
d) Hedef bulanık, gez ve arpacık net görülmeli
e) Hedef net, gez ve arpacık bulanık görülmesi

4) Toplu bir tabanca ile ateş edilmek istenildiğinde, tetiğe basınca horoz nereye vurarak fişeği patlatır?
a) Top yuvasına
b) Baruta
c) Çekirdeğe
d) Kabzaya
e) Kapsüle

5) Ateşli silahlarda çekirdeğin gidebileceği en uzak mesafeye ne denir?
a) Etkili menzil
b) Mermi yolu
c) Azami menzil
d) Azami hız
e) Hedef hattı

6) Aşağıdakilerden hangisi çekirdeğin mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
a) Namlu boyu
b) Yiv ve set
c) Barut miktarı
d) Atıcının acemiliği
e) Havanın ısısı

7) Silahlarla yapılan kazaların en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Atıcının acemi olması
b) İhmal
c) Silahın eski olması
d) Fişeğin bozuk olması
e) Silahın yeni olması

8) Silah taşıma ruhsatı bulunan kişi silahlı olarak aşağıdakilerden hangisine giremez?
a) İçkili lokanta
b) Hiper market
c) Cezaevi
d) Otel
e) Havuz

9) Silah ile atış yapılırken aşağıdakilerden hangisi yoksa isabetli bir atış yapılamaz?
a) Arpacık
b) Tırnak
c) Şarjör çıkarma mandalı
d) Şarjör
e) Emniyet mandalı

10) Hangisi sürgü tutucu pimin görevlerindendir?
a) Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarar.
b) Silahı emniyete almamızı sağlar.
c) Silahın içine toz kaçmaması için yapılmıştır.
d) Geriye gelen sürgünün hızla ileriye gitmesini sağlar.
e) Tetikten aldığı hareketi horoza iletir.

11) Toplu tabancalarda tırnak nerededir?
a) Namlunun altındadır.
b) Top yuvalarının önündedir.
c) Tetik korkuluğunun önündedir.
d) Namlunun üzerindedir.
e) Toplu tabancalarda tırnak yoktur.

12) Atış yapılan tabancanın sürgüsünün geride kalması aşağıdakilerin hangisinin neticesinde olur?
a) Şarjörün dolu olması
b) Namlunun ısınması
c) Şarjörün tabancadan çıkması
d) Şarjörde fişeğin bitmesi
e) İğnesinin kırılması

13) Aşağıdakilerden hangisi silahın ateşlenmesine engel değildir?
a) İğnenin kırık olması
b) Gez ve arpacığın kırık olması
c) Barutun nemlenmesi
d) Tetiğin arızalı olması
e) Kapsülün hatalı olması

14) Mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan içi boş metal boruya ne ad verilir?
a) Yiv
b) Set
c) Namlu
d) Şarjör
e) Hazne

15) Göz, gezin üst kenar orta noktasından, arpacığın silme üst tepesinden hedefte vurulmak istenen noktadan geçen hattın adı nedir?
a) Hedef hattı
b) Nişan hattı
c) Görüş hattı
d) Göz hattı
e) Gez hattı

16) Aşağıdakilerden hangisi silahın parçalarından birisi değildir?
a) Fişek
b) Gövde
c) Kabza
d) Namlu
e) İğne

17) Yiv ve set silahın hangi parçasında bulunur?
a) Çerçeve
b) Horoz
c) Çıkarıcı
d) Şarjör
e) Namlu

18) Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?
I Kapak takımını çıkart
II Şarjörü çıkart
III Yerine getiren yayı çıkart
IV Namluyu çıkart
V Tabancayı boşalt
a) I-II-III-IV-V
b) V-IV-III-II-I
c) II-V-I-III-IV
d) V-III-IV-II-I
e) III-II-I-V-IV

19) Ateşli silahlarla ilgili olarak aşağıda belirtilen kurallardan hangisi doğrudur?
a) Düğün ve eğlencelerde havaya doğru ateş edilir.
b) Silahla şaka yapılır.
c) Alkollüyken atış yapılabilir.
d) Silah boş olsa bile ölü noktaya tutulur.
e) Silah temizliği aile efradıyla beraber yapılır.

20) Aşağıdaki parçalardan hangisi tetik ile horoz arasındaki irtibatı sağlar?
a) Tetik korkuluğu
b) Tetik manivelası
c) Sürgü sistemi
d) Yiv ve setler
e) Fişek yatağı

21) Aşağıdakilerden hangisi ateşli silah üzerinde bulunan emniyet sistemlerinden değildir ?
a) Horoz emniyeti
b) Mandal emniyeti
c) Parmak emniyeti
d) Şarjör emniyeti
e) Kabza emniyeti

22) Aşağıdakilerden hangisi silah bakımı sırasında kullanılan malzemelerden birisidir?
a) Harbi
b) Çekiç
c) Tornavida
d) Keski
e) Pense

23) Ateşli silahlarda namlu içindeki girintilere ne ad verilir?
a) Set
b) Çap
c) Hazne
d) Rayyür
e) Yiv

24) İcra yayının (yerine getiren yay) görevi nedir?
a) Şarjöre basılan fişekleri şarjör ağzına doğru baskılayarak, fişek yatağına sürülmesini sağlar.
b) Şarjörün tabancadan düşmemesini sağlar.
c) Tetik çekilirken horozun düşmesini sağlar.
d) Barut gazının basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar eski yerine gelmesini sağlar.
e) Tabancayı sabitleyerek nişan almayı kolaylaştırır.

25) Kimyasal silahları parça tesirli silahlardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kesici ve ezici olması
b) Ateşli silah olması
c) Yok edici olması
d) Delici olması
e) Yakıcı, zehirleyici, bayıltıcı olması


69. SINAV CEVAP ANAHTARI

SİLAH

1

C

26

C

51

C

76

E

1

A

2

A

27

E

52

A

77

B

2

B

3

B

28

D

53

C

78

A

3

D

4

C

29

A

54

B

79

B

4

E

5

E

30

D

55

E

80

A

5

C

6

D

31

A

56

D

81

A

6

D

7

C

32

A

57

B

82

C

7

B

8

D

33

A

58

B

83

B

8

C

9

B

34

B

59

D

84

A

9

A

10

E

35

B

60

C

85

C

10

A

11

D

36

C

61

C

86

D

11

E

12

E

37

B

62

C

87

B

12

D

13

D

38

E

63

A

88

A

13

B

14

C

39

A

64

B

89

A

14

C

15

A

40

E

65

B

90

E

15

B

16

D

41

D

66

E

91

D

16

A