72.SINAV A GRUBU

Ana Sayfa / Soru Arşivi / 72.SINAV A GRUBU

72.SINAV A GRUBU
1. Milletlerarası Anlaşmalar ne zaman bağlayıcılık kazanır?
A) Başbakanın onayından sonra
B) TBMM Başkanının onayından sonra
C) Bakanlar Kurulunun onayından sonra
D) Cumhurbaşkanının onayından sonra
E) TBMM Genel Kurulunun onayından sonra

2. Özel güvenlik sertifikası alanlar kaç yıl sonra yenileme eğitimi almak zorundadır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

3. Özel güvenliğin amacı, kamu güvenliğini …………..mahiyettedir.
Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tamamlayıcı
B) Belirleyici
C) Eksik
D) Artan
E) Hiçbiri

4. Aşağıdaki konulardan hangisi özel güvenliğin görev alanına girmez ?
A) Sahne gösterilerinde
B) Sağlık tesislerinde
C) Terörle mücadelede
D) Eğitim ve öğretim kurumlarında E) Banka güvenliğinde

5. Özel Güvenlik Komisyonunun başkanı kimdir?
A) İl Jandarma Komutanı
B) Vali Yardımcısı
C) İl Emniyet Müdürü
D) Ticaret Odası Başkanı
E) Sanayi Odası Başkanı

6. Adli aramaya karar verme yetkisi kimindir?
A) Hakim
B) C.Savcısı
C) Mülki Amir
D) Kolluk Amiri
E) Hiçbiri

7. Suçüstü halinde kimlerin yakalama yetkisi vardır?
A) Özel güvenlik görevlisinin
B) Mağdurun
C) Jandarmanın
D) Polisin
E) Herkesin

8. Özel Güvenlik görevlisinin kimlik kartı ile ilgili olarak aşağıdaki maddelerde yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) Kimlik kartları valilikçe verilir
B) Kimlik kartında adı soyadı ile silahlı ya da silahsız olduğu belirtilir
C) Görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görünebilecek şekilde yakaya takılır
D) Kimlik kartını başkasına kullandıran güvenlik görevlisi bir daha özel güvenlik görevlisi olabilir
E) Görevinden ayrılan güvenlik görevlileri işveren tarafından on beş gün içinde valiliğe bildirilir

9. 5188 sayılı kanun kapsamında görevli özel güvenlik personeli yetkilerini ne zaman ve nerede kullanabilir?
A) Her zaman ve her yerde
B) Görev alanı dışında ve görevli olmadığı süre içinde
C) İl hudutları içinde ve her zaman
D) Gündüz ve gece olmak üzere polis sorumluluk bölgesinde
E) Görevli olduğu süre içinde ve görev alanlarında

10. Özel güvenlik görevlisi, tabi afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde, görev alanındaki işyeri veya konutlara nasıl girebilir?
A) Mülki idare amirinin sözlü talimatı ile
B) Kolluk amirinin yazılı emri ile
C) Sulh ceza hakiminin kararı ile
D) Herhangi bir makamdan izin almaksızın doğrudan
E) Cumhuriyet savcısının emri ile

11. Aynı işyerinde veya aynı işverene bağlı işyerlerinde, kesintisiz 12 ay pirimi ödenen özel güvenlik görevlisinin hangi hakkı ortaya çıkar?
A) Kendisini geliştirme hakkı
B) Toplu iş sözleşmesi hakkı
C) Ücretli izin ve kıdem tazminatı
D) Sendika hakkı
E) Mehilsiz fesih hakkı

12. Aşağıdaki olaylardan hangisini polise bildirmek gerekmez?
A) Kapkaççıyı yakaladıktan sonra
B) Görev alanında bir silah bulununca
C) Engelli bir kadına sarkıntılık yapılınca
D) Görev alanında bulunan çocuğu annesine teslim ederken
E) Görev alanına giren şahsın üzerinde
uyuşturucu yakalaması halinde

13. Geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni kim tarafından verilir?
A) İçişleri Bakanı
B) Vali
C) Özel Güvenlik Komisyonu
D) İl Emniyet Müdürü
E) İl Jandarma Komutanı

14. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre; özel güvenlik görevlilerinin, görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilecekleri güvenlik önlem ve tedbirleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Kişilerin üstlerini dedektörle arama
B) Kimlik sorma
C) Kişileri sorgulama
D) Duyarlı kapıdan geçirme
E) Eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme

15. Yabancıların özel güvenlik alanında Türkiye’de faaliyet gösterebilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yabancı şirketin ülkesinde Türkiye  Cumhuriyeti vatandaşlarına aynı imkân tanınmalı 
B) Yabancı kişiler Türkiye’de özel güvenlik
alanında faaliyet gösteremezler 
C) Mütekabiliyet esası geçerlidir
D) Dışişleri Bakanlığının görüşü alınır 
E) Karşılıklılık olmalıdır 

16. Aşağıdakilerden hangisinde mutlaka özel güvenlik komisyonu kararı gerekir?
A) Kişi koruma
B) Sahne gösterileri
C) Toplantı
D) Para ve değerli eşya nakli
E) Cenaze töreni

17. Normlar hiyerarşisi hukukun yazılı kaynakları arasında bulunan astlık üstlük ilişkileridir. Normlar hiyerarşisi hukukun asıl kaynakları içinde yer alan yazılı kaynakların hiyerarşi sırasını belirterek hangi yazılı kaynakların öncelikli olduğunu göstermektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu hiyerarşiye uygun verilmiştir?
A) Anayasa-kanun-tüzük-yönetmelik-genelge
B) Kanun-yönetmelik-tüzük-genelge-anayasa
C) Genelge-yönetmelik-tüzük-kanun-anayasa
D) Anayasa-genelge-tüzük-yönetmelik-kanun
E) Tüzük-yönetmelik-kanun-genelge-anayasa

18. Tutanağın, hazırlık soruşturması açısından anlam ifade edebilmesi için en az kaç resmi görevli tarafından imzalanması gerekir?
A) 3
B) 1
C) 4
D) 5
E) 2

19. Özel güvenlik görevlisi görev yaptığı alan içerisinde şüpheli bir paket ya da çanta gördüğünde hareket tarzı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Paketin ya da çantanın etrafına kimse yaklaştırılmaz
B) Çevreden bu paketin ya da çantanın bırakıldığını görenler araştırılır
C) Çevreden, çantanın veya paketin sahibi araştırılır
D) Çantanın ya da paketin içinde patlayıcı varmış gibi hareket edilir
E) İnsanlara zarar vermemesi için özel güvenlik görevlileri tarafından çanta alınarak tenha bir yere bırakılır

20. Toplantı, konser, sahne gösterileri ve spor müsabakaları gibi faaliyetlerin yapıldığı yerlerde suç unsuru olmadan yapılan aramaya ne denir?
A) Önleme araması
B) Adli arama
C) Zapt etme
D) El koyma
E) Şüpheli araması

21. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin tanımında yer almaz?
A) Genel emniyeti sağlamak
B) İhtiyacı olanlara yardım etmek
C) Şüphelileri yakalamak
D) Suç işlenmesini önlemek
E) Suçlunun ifadesini almak

22. Olay yerindeki iz ve delilleri korumak kapsamında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A) Olay yeri emniyet şeridi ile çevrilerek koruma altına alınır
B) Hiçbir şeye dokunulmaması uyarısı yapılır
C) Orada bulunanlar olay yerinden dışarı çıkarılır
D) Şüphelinin el-yüz yıkamasına müsaade edilir
E) Şüphelinin tespiti ve olay yerinden ayrılmaması sağlanır

23. Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden biri değildir?
A) Kilo ve boy
B) Yüz yapısı
C) Soyut ifadeler
D) Cinsiyet
E) Görülebilir yaralar

24. Yaya devriyenin avantajları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Kişileri ve çevreyi çok iyi tanıma imkânı vardır
B) Görünür olduğundan caydırıcılık etkisi oldukça fazladır
C) Tehlike ve saldırılara karşı güvenlidir, sürekli dikkatli olmayı gerektirmez
D) İletişimi engelleyecek her hangi bir durum söz konusu olmadığından, iyi bir bilgilendirme kaynağı olur
E) Olaylara yakın olduğundan anında bilgi alma, müdahale etme, olayları büyümeden önleme şansına sahiptir

25. Her insanın kendine mahsus olan, biri diğerine benzemeyen; parmak izi ve göz retinası kullanılarak şifre kullanmaksızın kimlik doğrulamasını yapan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fiziki güvenlik sistemleri
B) Elektronik güvenlik sistemleri
C) Mekanik güvenlik sistemleri
D) Görüntü güvenlik sistemleri
E) Biometrik güvenlik sistemleri

26. Zor kullanmanın meşru müdafaa hakkı olarak kabul edilebilmesi için aşağıda numaralandırılmış şartlardan hangilerinin yerine gelmesi gerekir?
I. Haksız bir saldırının olması
II. Saldırının devam ediyor olması veya tekrarının muhakkak olması
III. Başka bir şekilde de bertaraf edilebilir olması
IV. Orantılı karşılık verilmesi
A) Sadece III
B) II ve III
C) I,II ve III
D) I,II ve IV
E) I, II, III ve IV

27. Beş duyu organımızla alınan bilgilerin, yazılı olarak kâğıtlara geçirilmesine ne ad verilir?
A) Not alma
B) Tutanak
C) Rapor
D) İfade alma
E) Günlük

28. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi açısından “yetki” kavramının özelliklerinden değildir?
A) Yetki çalışılan yerin özelliğine göre
değişiklik gösterir
B) Yalnız bir hak değil, aynı zamanda
sorumluluktur
C) Yetki zamanında ve yerinde kullanılmalıdır
D) Yetkisi olmadığı halde, bu yetkiyi
kullanmamak görevi ihmaldir
E) Yetkiyi amacı dışında kullanmak
sorumluluk getirir.

29. Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden değildir?
A) Değişmez
B) Benzetilemez
C) Benzemez
D) Değiştirilemez
E) Tasnif edilemez

30. Hava Limanları dış hatlar kontrol ve arama noktasında görevli özel güvenlik görevlilerinin yaptıkları kontrol sırasında, bir yolcunun şüpheli tavırları dikkat çeker. X-RAY cihazından geçirilen valizin içinde poşetlenmiş bir madde tespit edilir. Yolcunun beyanı farklı olsa da; görevliler bağımlılık yapan madde olabileceğinden şüphelenirler. Bunun üzerine yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Madde alınıp yolcu gönderilir
B) Şahıs bekletilir, uzman polise haber verilir
C) Yolcunun beyanı esas alınır ve gönderilir
D) Madde kontrol için laboratuvara gönderilir
E) Özel güvenlik görevlileri kendileri kontrol
yapar ve karar verir

31. Görevi sırasında bir suçla karşılaşan özel güvenlik görevlisi aşağıdaki işlemlerden hangisini yapamaz?
A) Şüpheliyi yakalamak
B) Yetkili kolluğa bilgi vermek
C) Olay yerini ve delilleri koruma altına almak
D) Delilleri toplamak
E) Tanıkları tespit edip kolluğa bildirmek

32. X-ray cihazlarında konveyöre bırakılan bagajların mesafe aralığı en az kaç cm olmalıdır?
A) 10 cm
B) 25 cm
C) 50 cm
D) 100 cm
E) 150 cm

33. Toplumda kargaşa çıkarmak ve devletin yabancı devletler karşısında güvenliğini tehlikeye düşürmek amacıyla devlet büyüklerine, siyasi ve askeri liderlere veya toplumca sevilen kişilere yöneltilen saldırılara …………………..denir.
Yukarıdaki noktalı bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Suikast
B) Provakasyon
C) Eylem
D) Koruma
E) Tehdit

34. Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?
A) İşkence
B) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
C) Amirin emrine muhalefet
D) Görevi ihmal
E) Görevini yaptığından suç oluşmamıştır

35. Özel güvenlik görevlileri görev alanlarında gerçekleşmiş olan olaylarda, genel kolluğun hangi yetkisini kullanırlar?
A) Olay yeri inceleme
B) Olay yerini muhafaza altına alma
C) Tanık dinleme
D) İfade alma
E) Parmak izi alma

36. Özel güvenlik hizmeti gören personeli ve özel güvenlik eğitimi veren kuruluşların denetlemesi kim tarafından yapılmaktadır?
A) İçişleri Bakanlığı-Valilik
B) Jandarma Genel Komutanlığı
C) Sahil Güvenlik Komutanlığı
D) Belediyeler
E) Emniyet Genel Müdürlüğü

37. Devriye hizmeti sırasında dolaşılması ve ziyaret edilmesi zorunlu olan yerlere ne ad verilir?
A) Mahalle
B) Polis bölgesi
C) Devriye güzergâhı
D) Belediye sınırları
E) Kontrollü bölge

38. Aşağıdakilerden hangisinin yakalama tutanağında olmasına gerek yoktur?
A) Suç sebebi
B) Yakalanma zamanı ve yeri
C) Bilirkişi ifadesi
D) Ne şekilde yakalandığı
E) Zor kullanılmış işe doktor raporu

39. Kanunlarda açıkça suç olarak belirtilen fiil ve hareketlerin belirli bir zamanda ve mekânda gerçekleşmesi kavramı aşağıdaki tanımlardan hangisine uygundur?
A) Şüphe
B) Olay
C) Arama
D) Miting
E) Hepsi

40. Görgü tanıklarının tanımlamalarına uygun olarak muhtemel kişilerin kimlik tespitlerinde ana ayırt edici özellikleri olan; alın, kaşlar, gözler, burun, ağız, kulaklar, yanaklar, çene, yüz çizgileri, yüz şekli ve bunların birleşimlerinden oluşan resimdir.”
Yukarıdaki tanımda anlatılmak istenen nedir?
A) İhbar
B) Eşkâl
C) Bombalı paket
D) Biyolojik tehdit
E) Devriye

41. Metal dedektörlerinin ayarlanmasına ne ad verilir?
A) Motivasyon
B) Stabilizasyon
C) Zoom
D) Kalibrasyon
E) Gramaj ayarı

42. Çevre güvenliğini sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
A) X-Ray cihazı
B) Kapalı devre televizyon sistemi
C) Tel örgü
D) Duvar
E) Demir parmaklık

43. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kontrol noktasında yapılan kontrol bakımından yanlıştır?
A) Kontrol noktasında şahısların kontrolü kapı dedektörü ile yapılır
B) Kontrol noktasında eşyaların kontrolü X-ray cihazı ile yapılır
C) Kontrol noktasında şahısların aranması el dedektörü ile yapılır
D) Bina yada tesise girmekten vazgeçen şahıs yakalanarak aranmalıdır
E) Giriş kontrollerinde kart sistemi kullanılabilir

44. CCTV'nin açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kapalı devre televizyon sistemi
B) Kontrol sistemi
C) Açık devre televizyon sistemi
D) Canlı yayın yapma sistemi
E) Renkli televizyon sistemi

45. Aşağıdakilerden hangisi bir yerleşkeye tehlikeli veya yasak maddelerin sokulmasını engellemeye yönelik kullanılır?
I-Metal dedektörü II-Kartlı geçiş sistemi
III-X-ray cihazı
A) I ve III B) II ve III C) I ve II
D) I, II ve III E) Hiçbiri

46. Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meydana gelir?
A) Pulmoner damar kanamaları
B) Burun kanamaları
C) Atardamar kanamaları
D) Kılcal damar kanamaları
E) Toplardamar kanamaları

47. Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır?
A) Kanayan bölgeyi kalp seviyesinin yukarısında tutmak
B) Kanamanın durdurulamadığı durumlarda uygun kemik üzerine turnike uygulamak
C) Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak
D) Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
E) Kanayan damarın üzerine doğrudan baskı uygulamak

48. Suni solunumla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Erişkinlerde ağız ve buruna birlikte üflenir
B) Erişkinlerde ağız dolusu hava üflenir
C) Bebeklerde ağız ve buruna birlikte üflenir
D) Erişkinlerde her üflemeden sonra solunum kontrolü yapılır
E) Ne kadar çok hava üflenirse o kadar iyidir

49. Solunumun olup olmadığı nasıl değerlendirilir?
A) Göz bebeklerine bakılır
B) Bak-dinle-hisset yöntemi ile 10 sn dinlenir
C) Nabzına bakılır
D) Vücut ısısı ölçülür
E) Tansiyonu ölçülür

50. İlkyardımın ABC’si şeklinde isimlendirilen işlemlerden C’nin tanımı nedir?
A) Hava yolunun açılması
B) Solunumun düzenlenmesi
C) Kas ve iskelet sistemi kontrolü
D) Kan dolaşımının sağlanması
E) Sindirim sisteminin düzenlenmesi

51. Aşağıdakilerden hangisi hasta veya yaralının ilk değerlendirilmesinde kontrol edilmesi gerekir?
A) İskelet sistemi
B) Dolaşım sistemi
C) Sindirim sistemi
D) Bilinç Durumu
E) Kas sistemi

52. İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?
A) Koruma, Bildirme, Kurtarma
B) Koruma, Taşıma, Nakil
C) Konuşma, Bildirme, Nakil
D) Kurtarma, Taşıma, Nakil
E) Koruma, Kollama, Nakil

53. Yaralıların aciliyetlerinin değerlendirilerek seçme/ayırma yapılması ve öncelikli kazazedenin belirlenmesi işlemine ne denir?
A) Triaj
B) Taşıma
C) Teşhis
D) Tedavi
E) İlkyardım

54. ''.............'', kemik dokusunun bütünlüğünün bozulmasıdır.Eklemin normal hareket sınırının ötesine bükülmesi ve gerilmesi sonucu, kapsül ve ligamentlerin zedelenmesi veya yırtılmasına ''................'' denir. ''...............'' ise, eklemi oluşturan kemiklerden birinin yerinden ayrılmasıdır.
Yukarıdaki noktalı bölümlere yazılması gereken kelimeler sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Kırık-Çıkık-Çatlak
B) Kırık-Burkulma-Çıkık
C) Çıkık-Kırık-Burkulma
D) Zedelenme-Burkulma-Kırık
E) Eklem-Burkulma-Kırık

55. Hayat kurtarmak amacıyla hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra, solunumu ve/veya kalbi durmuş kişiye yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahaleye ne denir?
A) Hayati müdahale
B) Nabız ölçme
C) ABC metodu
D) Temel yaşam desteği
E) Kalp masajı

56. Aşağıda verilen yangın çeşitlerinden hangisinde yangın söndürme maddesi olarak köpük ve su kullanılmaz?
A) Orman yangını
B) Akaryakıt yangını
C) Elektrik yangını
D) Araç yangını
E) Plastik madde yangını

57. Aşağıdaki tedbirlerden hangisi doğal bir afetle doğrudan ilişkilidir?
A) Baca izolasyonu
B) Paratoner
C) Yangın söndürme cihazı
D) Havalandırma sistemi
E) Duman algılama cihazları

58. Yangın çıkmış çok katlı bir binada yapılması gerekenlerden bazıları aşağıda verilmiştir.
I. Yangın merdiveni vasıtası ile binadan uzaklaşmak.
II. Kapalı alandan açık alana çıkma imkânı yok ise duman girişini engelleyici tedbirler almak.
III. Yangın çıkışlarını takip ederek binayı terk etmek.
Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

59. Yanıcı maddenin yapısı itibarı ile yanıcı buhar-gaz meydana gelmediği, yeterli ısı ve oksijenin olmadığı durumlarda oluşan yanma çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kendi kendine yanma
B) Yavaş yanma
C) Hızlı yanma
D) İçin için yanma
E) Parlama/patlama

60. Aşağıdakilerden hangisi orman yangını ihbar hattının numarasıdır?
A) 154
B) 156
C) 186
D) 177
E) 187

61. Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden biri olan sel sırasında yapılmaması gereken bir davranıştır?
A) Su yatağı gibi su alabilecek bölgeleri terk etmek
B) Sel sularına girmemek
C) Elektrik kaynaklarından uzak durmak
D) Araç içinden ayrılmamak
E) Suyun ulaşamayacağı güvenli yerlere geçmek

62. Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında yapılacaklardan değildir?
A) Sakin olmalı ve paniğe kapılmamalıyız.
B) Hacim küçültülerek başımızı korumalıyız.
C) Deprem sırasında acilen merdivenlere
yönelmeliyiz.
D) Sabitlenmemiş eşyalardan ve camlardan
uzak durmalıyız.
E) Hepsi

63. Genel olarak insan için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen olaylara ne denir?
A) Deprem
B) Afet
C) Sel
D) Yangın
E) Tusunami

64. Aşağıdakilerden hangisi “kenevir” bitkisinden elde edilir?
A) Lsd
B) Eroin
C) Kokain
D) Metadon
E) Esrar

65. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “Uyuşturucu Madde” tanımı arasında sayılmaz?
A) Kişinin sinir sistemi üzerine etki ederek; akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozan maddeler
B) Fert ve toplum içerisinde sosyal çöküntü oluşturan maddeler
C) Alışkanlık ve bağımlılık yapan maddeler
D) Kullanılması, bulundurulması ve satışı kanunlarla yasaklanan maddeler
E) Bir kez kullanılması serbest olan maddeler

66. “Bir insanın, kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması” ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?
A) Sempati
B) Dinleme
C) İletişim
D) Psikoloji
E) Empati

67. Danışma noktasında görevli personelin vatandaşı karşılamasıyla alakalı olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vatandaş geldiğinde ayağa kalkarak tebessüm içinde yardımcı olmak
B) Kişiyi soğuk bir şekilde karşılamak
C) Gelen kişiyi önemsememek
D) Gelen kişilere yardımcı olmamak
E) Görev yerinde durmayarak gelen kişiyi bekletmek

68. Yüz, beden, bedensel temas, mekân kullanımı gibi çeşitli araçlar kullanılarak gerçekleştirilen iletişime ne ad verilir?
A) Kişiler arası iletişim
B) Sözlü iletişim
C) Sözsüz iletişim
D) Öz kişisel iletişim
E) Yatay iletişim

69. Sözlü iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlar arasında hangisi yer almaz?
A) Konuşma üslubunun her zaman sert ve keskin olması
B) Göz göze geldiğinde bakışların kaçırılmaması
C) Bedensel hareketlerin sözlerle uyumlu olması
D) Samimi ve açık sözlü olmak
E) Konuşmalarda bazen mizahi argümanlara yer verilmesi

70. “İletişimin ….. bilmek, başarılı iletişimin …..şartlarından biridir”
Yukarıdaki cümledeki boşluklara sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangileri getirilmelidir?
A) kuralını - ikincil
B) amacını - temel
C) sırasını - birincil
D) düzeyini - koşulsuz
E) geleceğini - ikincil

71. İletişim sürecinde kaynaktan gelen iletileri belli biyolojik ve psikososyal süreçlerden alıp yorumlayan ve bunlara sözlü, sözsüz tepkide bulunan kişi ya da gruplara ne ad verilir?
A) Geribildirim
B) Alıcı
C) Kanal
D) Mesaj
E) Kod

72. Savunucu iletişim aşağıdaki iletişim biçimlerinden hangisinin başlamasına yol açar?
A) Empatik iletişim
B) Güdüleyici iletişim
C) Çatışmacı iletişim
D) Motive edici iletişim
E) İkna edici iletişim

73. Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden biridir?
A) Geri-bildirim vermek
B) Farklı dil kullanmak
C) Soru sormak
D) Empati yapmak
E) Saygı göstermek

74. Toplumun psikolojik özelliklerinden olan ve toplumun iradesinin, bireyin iradesine egemen olduğunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kamu yararı
B) Kamu düzeni
C) İrade zayıflığı
D) Genel irade
E) Egemenlik

75. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İletişim insanın en temel ihtiyaçlarından
biridir
B) Başarılı iletişim sayesinde müşteri
memnuniyetini sağlamak kolaylaşır
C) Ast-üst ilişkileri iletişim esasları dâhilinde
yürütülürse başarısız olunur
D) İletişim ihtiyaç duyulan alanlarda yeni
bilgiler üretilmesine imkân verir
E) Geri-bildirim iletişim sürecinin önemli bir
öğesidir

76. Etkili iletişim becerisi ile aşağıdaki alanlardan hangisi doğrudan ilgili değildir?
A) Zaman yönetimi
B) Bilgisayar kullanımı
C) Eleştirel düşünme
D) İkna yöntemleri
E) Liderlik

77. Bir mesajın özel güvenlik personeli tarafından tam olarak anlaşıldığının kontrolü durumuna aşağıdaki kavramlardan hangisine uygundur?
A) Kaynak
B) Kodlama
C) Mesaj vereni tanıma
D) Geri bildirim
E) Mesaj verene sempati duyma

78. Aşağıdakilerden hangisi kalabalık çeşitlerinden birisi değildir?
A) Seyirci kalabalığı
B) Dinleyici kalabalığı
C) İbadet için toplanan kalabalık
D) Lider kalabalık
E) Saldırgan kalabalık

79. Aşağıdakilerden hangisi “yasadışı olaylarda güvenlik güçlerine karşı uygulanan eylem taktikleri arasında” yer almaz?
A) Olay çıkararak dikkatleri başka yöne çekme
B) Dağılıyor görünüp tekrar toplanma
C) Kutsal simgeleri kullanma ve marş söyleme
D) Topluluğun çevresine yaşlı, kadın, çocuk,
gazi ve benzerlerin dizilmesi
E) Polisi destekleyen vatandaş kitlesinin
oluşması

80. Psikolojik açıdan, “Bir biri ile uyuşmayan iki veya daha fazla güdünün aynı anda bireyi etkilediği duruma” ne denir?
A) Çatışma
B) Refleks
C) Dürtü
D) Davranış
E) Motivasyon

81. Bireyin biyolojik bir varlık olmaktan çıkıp içinde bulunduğu toplumun duygu, düşünce, inanç normları gibi özelliklerini kabul etmesi ve benimsemesi yoluyla sosyal bir varlık haline gelmesine de denir?
A) Tekamül
B) İrade
C) Kariyer yapma
D) Sosyalleşme
E) Tedbirli olma

82. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda, güvenlik güçlerinin topluluğu kontrol altına alma ve etkisiz hale getirmede aldığı düzenlerden biridir?
A) Hilal düzeni
B) Kılıç düzeni
C) Kama düzeni
D) Satıh düzeni
E) Makas düzeni

83. Yasa dışı hale dönüşmüş toplumsal olaylara müdahale edilmesi mülki amirin emri ile olur. Ancak müdahalenin şeklinin nasıl olacağını olay yerinde bulunan kuvvetin başındaki amir belirler. Buna göre yapılan müdahalenin asıl amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Topluluğu dağıtmak
B) Dağılan toplulukların tekrar toplanmasını önlemek
C) Topluluk içerisindeki suçluları yakalamak
D) Yakalanan suçluları savcılığa sevk etmek
E) O bölgede hasar tespiti yapmak

84. Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş insanların meydana getirdiği kümeye ne ad verilir?
A) Bölük
B) Grup
C) Seyirci
D) Küme
E) Takım

85. Bir topluluğa girerek grubu suça teşvik eden onları tahrik eden kimselere ne ad verilir?
A) İhtiyatlı
B) Atılgan
C) Provokatör
D) Gönüllü
E) Tesir altında kalan

86. Aşağıdakilerden hangisi fizyolojik etkilerine göre zehirleyici kimyasal maddelerden değildir?
A) Sinir gazları
B) Yakıcı gazlar
C) Boğucu gazlar
D) Göz yaşartıcı gazlar
E) Kan zehirleyici gazlar

87. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda gösteriye katılan gruplardaki psikolojik özelliklerden birisidir?
A) İrade zayıflığı
B) Duygusallık
C) Özenti
D) Taklit
E) Hepsi

88. Korunan kişi aracı ile program yerine geldiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Tüm korumalar yerlerini aldıktan sonra VIP araçtan indirilir
B) VIP’nin kapısını koruma amiri açar
C) Araç kullanıcısı aracı kesinlikle terk etmez
D) VIP konaklama yerine gidene kadar aracın kapısı kesinlikle kapatılmaz.
E) Hepsi

89. Aşağıdakilerden hangisi korumanın en temel amacıdır?
A) Korunanın (VIP) beden bütünlüğünü korumak
B) Korunanın iyi uyumasını sağlamak
C) VIP’nin ofis düzenini sağlamak
D) VIP’nin telefon trafiğini takip etmek
E) VIP’nin ulaşımını sağlamak

90. Aşağıdakilerden hangisi bombalı bir saldırıda yapılması gerekenlerden değildir?
A) Bombayı ilk gören kişinin yön belirterek arkadaşlarını uyarması
B) Saldırının aksi istikamete doğru uzaklaşmak ve en kısa sürede yere yatarak hedef küçültmek
C) Mümkünse ilk görenin bombayı alarak uzak mesafeye atması
D) İkinci bir saldırı ihtimaline karşı tedbirli ve uyanık olmak
E) Saldırı bölgesinden güvenli bölgeye geçmek

91. Aşağıdakilerden hangisi özel koruma hizmetleri olarak adlandırılan hizmetlerden değildir?
A) Terörle mücadele kapsamında koruma hizmeti
B) Çıkar amaçlı suç örgütleri ile mücadele kapsamında koruma hizmeti
C) Ceza davaları ve diğer koruma hizmeti
D) Özel güvenlik koruma hizmeti
E) Genel kolluk asayiş hizmeti

92. Tehlike anında korumada aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
A) Saldırganı etkisiz hale getirmek için en az sayıda eleman kullanılır
B) Saldırıyı fark eden eleman diğer elemanlara saldırı geliş yönünü bildirmelidir
C) Korunan önemli kişi saldırı yerinde bekletilerek güvenliği sağlanır
D) Koruma amiri korunan kişi ile saldırgan arasında olmalıdır
E) Korunan önemli kişi hızlı bir şekilde en yakın emniyetli yere götürülür

93. Aşağıdakilerden hangisi korunan kişiye asansörde uygulanacak tedbirlerden bir değildir?
A) Öncü koruma asansörü tutmalı ve korunan kişi bininceye kadar asansör tutulmalıdır
B) Asansör boşaltılmamış ve içerde başka şahıslar varsa korunan kişi de asansöre korumasız binebilir
C) Öncü koruma asansöre en son binmeli ve korunan personelden sonra inerek iniş sahasının güvenliğini sağlamalıdır
D) Asansörün taşıma kapasitesinden eksik sayıda kişi binmelidir
E) Asansör camlı ise, cam tarafına koruma elemanı konmalıdır

94. Önemli kişinin; 24 saat esasına göre ikametinde, ofisinde, yaya ve araçlı organizasyonlarda fiziksel ve itibar düşürücü saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ne ad verilir?
A) Koruma
B) Güvenlik
C) Alı koyma
D) Kurtarma
E) Destek olma

95. Aşağıdakilerden hangisi koruma görevinin dört aşamasından biri değildir?
A) Muhtemel tehlikelerden zarar görmeden önemli kişinin gidebileceği bir yol seçimi yapmak gereklidir
B) Saldırı ve tehlikeyi uygun usul ile bertaraf etmek gereklidir
C) Saldırıda kullanılan silahın ateşli veya ateşsiz silah olmasına bakılmaksızın, ateşli silahla saldırgan önlenmelidir
D) Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak için tehlikenin mahiyetini bilmek, tehlikeyi tanımak ve araştırmak şarttır
E) Daima bir tehlike vardır, suikast veya saldırının ne zaman yapılacağını önceden bilmek mümkün değildir

96. ………………….düzeni önemli kişi araçtan inmekte olduğu anda başlar, araca bindikten sonra ………………… dönüşür.
Yukarıdaki noktalı bölümlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Yaya koruma/Araçlı korumaya
B) Denizde koruma/Hava taşıtlarında korumaya
C) Trende koruma/Vapurda korumaya
D) Araçlı koruma/Yaya korumaya
E) Otobüste koruma/Araçsız korumaya

97. Özel güvenlik görevlileri ve yöneticileri görev alanları içerisinde genel güvenliğin ve kamu düzeninin bozulduğu hallerde durumu ………………. genel kolluğa bildirir.
Cümlede boş bırakılan yer aşağıdaki hangi ifade ile tamamlanmalıdır?
A) Kontrol altına aldıktan sonra
B) İş yeri sahibine bildirdikten sonra
C) Yatıştırdıktan sonra
D) Derhal
E) İdare ederek

98. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel kolluğun ortak yetkilerinden birisidir?
A) Halka açık eğlence yerlerini denetleme
yetkisi
B) Yakalama yetkisi
C) İstihbarat toplama yetkisi
D) Trafik denetleme yetkisi
E) İfade alma yetkisi

99. Polis; kendisine veya polis merkezine molotof ve benzeri silahlarla saldıranlara karşı hangi yetkisini kullanır?
A) Silah kullanma
B) Cop kullanma
C) Üst araması
D) Kimlik sorma
E) İkaz etme

100. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel kolluğun görevlerini yerine getirirken kullanabilecekleri yetkileri bakımından ortak yetki alanına girmez?
A) Kimlik sorma
B) Zor kullanma
C) Arama
D) Yakalama
E) Telefon dinleme

SİLAH BİLGİSİ SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi fişeği oluşturan parçalar arasında yer almaz?
A) Barut
B) Çap
C) Çekirdek
D) Kapsül
E) Kovan

2. Etkili mesafe nedir?
A) Merminin delme gücü
B) Fişeğin ilk hızı
C) Merminin kendi ekseninde dönme mesafesi
D) Atıcının görüş mesafesi
E) Silahın menzili

3. Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür?
A) Çıkarıcı yıldızı
B) Top yuvaları
C) Tırnak
D) Horoz örsü
E) Top kilidi

4. Taşıma ruhsatı, silahlar için kaç yıl geçerlidir?
A) 1 yıl
B) 2 yıl
C) 3 yıl
D) 5 yıl
E) 4 yıl

5. Mermi ve saçma adı verilen özel nitelikteki cisimleri uzak mesafelere gönderen silahın parçasına verilen isim hangisidir?
A) Çerçeve
B) Şarjör
C) Namlu
D) Fişek yatağı
E) Tırnak

6. Fişek yatağına fişek sürülmüyor ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Tetiği çekmek gerekir
B) Yeniden denemek gerekir
C) Şarjör tam olarak yerine oturmamıştır
D) Boş kovan yerinden çıkmış olabilir
E) Horozu kurmak gerekir

7. Türk Ceza Kanununa göre “SİLAH” tanımına aşağıdakilerden hangisi girer?
A) Ateşli silahlar
B) Patlayıcı maddeler
C) Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici ve bereleyici alet
D) Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açan nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler
E) Hepsi

8. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir atıcının özelliklerindendir?
A) Silahı güvenli kullanır
B) Silahları tanır
C) Silahı kanun ve kurallara uygun kullanır
D) Silahını korur
E) Hepsi

9. Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?
A) Tırnak-çıkarıcı-kovan atma boşluğu
B) Tırnak-çıkarıcı
C) Çıkarıcı-kovan atma boşluğu
D) Namlu- iğne-horoz
E) Şarjör- horoz- namlu

10. Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarayan, aynı zamanda şarjörde fişek bittiğinde sürgünün geride kalmasını sağlayan parçanın adı nedir?
A) Kilitleme dişlileri
B) Tetik manivelası
C) Sürgü tutucu pim
D) Gerdel yayı
E) İcra yayı mili

11. Aşağıdakilerden hangisi silahların sınıflandırılmasında yer almaz?
A) Ateşli silahlar
B) Ateşsiz silahlar
C) Kimyasal silahlar
D) Modern silahlar
E) Nükleer silahlar

12. Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Unutkanlık
B) İhmal
C) Kendine aşırı güven
D) Bilinçsizlik
E) Hepsi

13. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sistemlerini oluşturan parçalardan biri değildir?
A) Tetik
B) Gez
C) Horoz
D) İğne
E) Horoz kurma parçası

14. Hatve nedir?
A) Silah kapasitesidir.
B) Namlu boyudur.
C) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı
izdir.
D) Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur
dönüş esnasında namluda aldığı yoldur.
E) Namlu içindeki girintilerdir.

15. Aşağıdakilerin hangisi tetik hatalarındandır?
A) Aniden tetik çekmek
B) Tetiği çok yavaş çekmek
C) Silahın patlama sesinden etkilenmek
D) Düzensiz tetik çekmek ve istinat boşluğunu
almayı unutmak
E) Hepsi

16. Aşağıdakilerden hangisi İlk hız’ın tanımıdır?
A) Merminin namluyu terk ettiği andaki
hızıdır.
B) Merminin namlu içindeki hızıdır.
C) Merminin namlu ağzını terk ettikten sonra
vuruş noktasına kadar geçen zaman / m ’dir.
D) Merminin namlu ağzını terk ettikten sonra
kat ettiği mesafe / zaman’dır
E) Hiçbiri

17. Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden değildir?
A) Kovan
B) Fişek dip tablası
C) Kapsül
D) Barut
E) Çekirdek

18. Ateşli silahlarda namlu içindeki girintilere ne ad verilir?
A) Set
B) Çap
C) Yiv
D) Rayyür
E) Hazne

19. Aşağıdakilerden hangisi silah bakımı sırasında kullanılan malzemelerden birisidir?
A) Harbi
B) Çekiç
C) Tornavida
D) Keski
E) Pense

20. Toplu tabancalarda tırnak nerededir?
A) Namlunun altında 
B) Top yuvalarının önünde 
C) Tetik korkuluğunun önünde 
D) Toplu tabancalarda tırnak yoktur 
E) Namlunun üzerinde 

21. Aşağıdakilerden hangisi Şarjör’ün parçaları arasında yer almaz?
A) Şarjör tüpü (gövdesi)
B) Gerdel yayı
C) Gerdel
D) Şarjör kapağı
E) Şarjör manivelası

22. 6136 sayılı Kanun çerçevesinde ateşli silah ruhsatı alacak kişiler en az kaç yaşını doldurmuş olmalıdır?
A) 20 yaşını B) 21 yaşını C) 18 yaşını
D) 15 yaşını E) 25 yaşını

23. Silah taşıma ruhsatı bulunan kişi silahlı olarak aşağıdakilerden hangisine giremez?
A) İçkili lokanta İçkili lokanta İçkili lokanta İçkili lokanta İçkili lokanta İçkili lokanta İçkili lokanta
B) Hiper marketHiper marketHiper market Hiper market Hiper market Hiper market
C) Cezaevi ezaeviezaevi
D) OtelOtelOtel
E) HavuzHavuz Havuz

24. Ateşli silahlarda iğne kırılırsa ne olur?
A) Silah dolduruş yapamaz 
B) Silah kilitlenir
C) Silah emniyete alınamaz
D) Fişek ateşlenemez
E) Kovan dışarı atılamaz

25. Poligonda Atış yaparken silahın ateş etmemesi veya tutukluk yapması durumunda ne yapılır?
A) Atıcı, Silahı inceler arızayı tespite çalışır
B) Atıcı, silahı söker
C) Atıcı, silahı tamir ve bakım kısmına götürür
D) Atıcı silahın namlusundan içeriye göz atar
E) Atıcı, silahın arızası ile ilgilenmez ve silahı hedeften ayırmadan nezaretçiye teslim ederek diğer talimatı bekler.
1 D
2 D
3 A
4 C
5 B
6 A
7 E
8 D
9 E
10 D
11 C
12 D
13 B
14 C
15 B
16 A
17 A
18 E
19 E
20 A
21 E
22 D
23 C
24 C
25 E
26 D
27 A
28 A
29 E
30 B
31 D
32 C
33 A
34 B
35 B
36 A
37 C
38 C
39 B
40 B
41 D
42 A
43 D
44 A
45 A
46 C
47 D
48 C
49 B
50 D
51 D
52 A
53 A
54 B
55 D
56 C
57 B
58 E
59 B
60 D
61 D
62 C
63 B
64 E
65 E
66 E
67 A
68 C
69 A
70 B
71 B
72 C
73 B
74 C
75 C
76 B
77 D
78 D
79 E
80 A
81 D
82 C
83 E
84 B
85 C
86 D
87 E
88 E
89 A
90 C
91 E
92 C
93 B
94 A
95 C
96 A
97 D
98 B
99 A
100 E
SİLAH BİLGİSİ CEVAP ANAHTARI
1 B
2 A
3 A
4 D
5 C
6 C
7 E
8 E
9 A
10 C
11 D
12 E
13 B
14 D
15 E
16 A
17 B
18 C
19 A
20 D
21 E
22 B
23 C
24 D
25 E