73.SINAV A GRUBU

Ana Sayfa / Soru Arşivi / 73.SINAV A GRUBU

73.SINAV A GRUBU
ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM 73. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )
1. Özel güvenlik görevlisinin çalışma izni alabilmesi amacıyla düzenlenen “Özel güvenlik görevlisi olur.” ibaresini içeren sağlık raporunda aşağıdaki dallardan hangisinin bulunması gerekir?
A) Kardiyoloji
B) Nefroloji
C) Hematoloji
D) Kulak Burun Boğaz
E) Onkoloji

2. Özel güvenlik görevlisi Yalçın, şehirlerarası otobüs terminalinde görev yapmaktadır. Terminal giriş noktasındaki görevi esnasında durumundan şüphelendiği bir erkek şahıs ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini yapamaz?
A) Şahsın kimliğini istemek
B) Şahsın çantasını dedektörle aramak
C) Şahsın vücudunu elle aramak
D) Şahsın kimliğini sormak
E) X-ray cihazından geçmek istemeyen şahsın terminale girişine engel olmak

3. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin silahlı görev yapabileceği yerlendendir?
A) Özel lise girişi
B) Devlet hastanesi girişi
C) Konser düzenlenen stadyum girişi
D) Futbol müsabakası düzenlenen kapalı spor salonu girişi
E) Banka girişi

4. 5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
A) Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri
B) Kaymakamlıklar
C) İl Emniyet Müdürlükleri
D) İçişleri Bakanlığı ve Valilikler
E) Cumhuriyet Başsavcılıkları

5. Acele ve geçici durumlarda özel güvenlik izni vermeye aşağıdaki makamlardan hangisi yetkilidir?
A) Kaymakam
B) Emniyet Müdürü
C) Vali
D) Özel Güvenlik Komisyonu Başkanı
E) Vali Yardımcısı

6. Görevli bulunduğu spor tesisinin otoparkında görevlendirilen özel güvenlik görevlisi Hasan, araç camını kırarak otodan eşya çalan bir şahsın olduğunu görmesi üzerine, şahsı kovalamak suretiyle yakında bulunan bir apartmanın bahçesinde yakalar ve olay yerine çağrılan genel kolluk görevlilerine şahsı teslim eder. Özel güvenlik görevlisi Hasan’ın bu davranışını tanımlayan en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A) Suçüstü hali gereği hukuka uygunluk
B) Konut dokunulmazlığının ihlali
C) Görevin kötüye kullanılması
D) Kişi dokunulmazlığının ihlali
E) Yetki gaspı

7. Özel güvenlik komisyonu üyeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?
A) Vali yardımcısı başkanlığında emniyet, jandarma, sanayi odası, ticaret odası ile özel güvenlik kuruluşunun temsilcileri
B) Valinin başkanlığında emniyet, jandarma, sanayi odası ile özel güvenlik kuruluşunun temsilcileri
C) Vali yardımcısı başkanlığında emniyet, sanayi odası, ticaret odası ile özel güvenlik kuruluşunun temsilcileri
D) Vali yardımcısı başkanlığında emniyet, jandarma, sanayi odası ve ticaret odası temsilcileri
E) Valinin başkanlığında emniyet, jandarma, ticaret odası ile özel güvenlik kuruluşunun temsilcileri

8. Özel güvenlik görevlisi Onur, para nakli ile görevlendirilmiştir. Özel güvenlik görevlisi Onur’un görev alanı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?
A) Paranın teslim edildiği il merkezindeki banka şubesidir
B) Paranın teslim alındığı ilçedir
C) Paranın teslim edildiği il merkezindeki şube ile paranın taşındığı araçtır
D) Sadece paranın taşındığı araçtır
E) Paranın teslim edildiği il merkezi, paranın taşındığı güzergâh ve teslim alındığı ilçedir

9. Özel güvenlik görevlisi İbrahim, görevli bulunduğu banka içerisinde meydana gelen gasp olayı esnasında kendisine silahla ateş eden saldırgana karşı silahını kullanmış ve saldırganın yaralanmasına neden olmuştur. 5188 sayılı Kanunda zor kullanma yetkisi ile ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 25’inci maddesine atıfta bulunulmuştur. Türk Ceza Kanununun 25’inci maddesinin konusu aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A) Haksız tahrik altında kalma
B) Kanunun hükmü ve amirin emri
C) Sınırın aşılması
D) Meşru müdafa ve zorunluluk
E) Gecikmesinde sakınca bulunan haller

10. Özel güvenlik görevlisi Metin, izinli olduğu bir gün üniforması ile özel güvenlik elemanlarının sorunları hususunda tertip edilen bir mitinge katılmıştır. Bu durumun mitingde görevli güvenlik amiri tarafından tespit edilmesi üzerine kendisine uygulanacak olan yaptırım aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?
A) İdari para cezası ve ikaz verilir
B) Kimlik kartı iptal edilir
C) Kimlik kartı iptal edilir ve bir daha özel güvenlik hizmetinde çalıştırılmaz
D) Altı ay süreyle görev yapamaz
E) Sadece idari para cezası verilir

11. Görev alanı içerisinde bir suç şüphesi ile özel güvenlik görevlisi Taner tarafından yakalanan kişinin kaçacağı, kendisine veya başkalarının hayat ve beden bütünlüğüne zarar verebileceği değerlendirilmesi halinde şüpheliye kelepçe takılması özel güvenlik görevlilerinin sahip olduğu hangi yetki kapsamında yapılan bir işlemdir?
A) Gözaltına alma yetkisi
B) Yakalama yetkisi
C) Kimlik tespiti yetkisi
D) Zor kullanma yetkisi
E) Silah kullanma yetkisi

12. Özel güvenlik kimlik kartı hususunda aşağıda yazılı bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Kimlik kartı valilik tarafından verilir
B) Görev esnasında herkesin görebileceği şekilde yakaya takılı bulundurulur
C) Kimlik kartı üzerinde bulunmayanlar da kanunda yazılı yetkileri kullanabilir
D) Kimlik kaybedildiği takdirde işveren tarafından valiliğe ivedilikle bilgi verilir
E) Kimlik kartında görevlinin adı ve soyadı ile silahlı ya da silahsız olduğu belirtilir

13. Aşağıdakilerden hangisi gözaltına alma yetkisine sahiptir?
A) Genel kolluk
B) Cumhuriyet Savcısı
C) Özel güvenlik görevlisi
D) Hakim
E) Kolluk amiri

14. Hangi hizmet için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurulabileceğine karar verecek olan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vali
B) Vali Yardımcısı
C) Özel Güvenlik Komisyonu
D) Emniyet Müdürü
E) Hizmet alımını yapan şahıs ya da kurum

15. Güvenlik hizmetinin özel güvenlik tarafından görülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır. Aşağıdakilerden hangisinde komisyon kararı olmaksızın, valilik tarafından izin verilebilir?
A) Kişilerin silahlı personel tarafından Kişilerin silahlı personel tarafından kkorunmasıorunması
B) Kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel Kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmasıgüvenlik birimi kurulması
C) Özel güvenlik hizmetinin şirkÖzel güvenlik hizmetinin şirketlere etlere gördürülmesigördürülmesi
D) Güvenlik hizmeti uygulamasının Güvenlik hizmeti uygulamasının kaldırılmasıkaldırılması
E) Parti kongrelerindeParti kongrelerinde

16. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin görev alanları içerisinde meydana gelen bir olayın aydınlatılması amacıyla sahip oldukları yetkilerden değildir?
A) Olay yerini muhafaza etme
B) İstihbarat faaliyetlerinde bulunma
C) Şüpheliyi yakalama
D) Suç eşyasını geçici muhafaza altına alma
E) Genel kolluğa yardımcı olma

17. 2559 sayılı PVSK’da tanımlanan kimlik sorma yetkisi özel güvenlik görevlilerince ne zaman kullanılamaz?
A) Toplantılarda
B) Konserlerde
C) Spor müsabakalarında
D) Kamuya açık alanlarda
E) Cenaze ve düğün törenlerinde

18. “Özel güvenlik görevlilerine karşı görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı işlenen suçlar ……… karşı işlenmiş sayılır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) Genel kolluk görevlisine
B) Güvenlik görevlisine
C) Kamu görevlisine
D) Emniyet Teşkilatı personeline
E) İşçiye

19. 5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlileri yetkilerini hangi durumda kullanabilirler?
A) Her zaman ve her yerde kullanabilirler
B) Görev haricinde kullanabilirler
C) Genel kolluğun gözetim ve denetiminde oldukları sürece kullanabilirler
D) Belediye sınırları içerisinde ve görev süresince kullanabilirler
E) Görevli oldukları alanlarda ve görev süresince kullanabilirler

20. Aşağıdakilerden hangisi grubu belirleyen temel öğeler arasında yer almaz?
A) Üye sayısı
B) Amaçta ortaklık
C) Kitle histerisi
D) Karşılıklı bağımlılık
E) Algısal çerçeve

21. Özel güvenlik personelinin, Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılabilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) İhtiyaç halinde çalıştırılabilir
B) Kesinlikle çalıştırılamaz
C) Firmanın onayı ile mümkündür
D) Özel Güvenlik Komisyonu uygun görürse çalıştırılabilir
E) Mülki amirin iznine bağlıdır

22. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin uygulamada göz önünde bulundurması gereken genel ilkelerden değildir?
A) Tarafsız olmak
B) Duygusal davranmak
C) Çevre güvenliğini sağlamak
D) Minimum kuvvet kullanmak
E) İnisiyatifi elinde bulundurmak

23. 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na göre toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemeden en az ne kadar zaman önce bildirimde bulunmak gerekir?
A) 48 saat önce
B) 24 saat önce
C) 1 hafta önce
D) 1 ay önce
E) 12 saat önce

24. Birbirinden bağımsız, düzensiz ve habersiz bir şekilde çok sayıda insanın amaçsız olarak bir araya gelmesiyle meydana gelen insan topluluğuna ne ad verilir?
A) Teşkilat
B) Grup
C) Sınıf
D) Kalabalık
E) Aşiret

25. Aşağıdakilerden hangisi kalabalığın özelliklerindendir?
A) Kalıcı birliktelik söz konusudur
B) Hiyerarşi, iş bölümü ve statü düzeni vardır
C) Provokasyona ve kitle hareketlerine açıktırlar
D) Aralarında eylem birliği vardır
E) Liderleri vardır

26. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda uyulacak genel prensiplerden biri değildir?
A) İkna edici ve inandırıcı olma
B) Provokasyona gelmeme
C) Caydırıcı olma
D) İnisiyatif kullanma
E) Organizatörlerle diyalogdan kaçınma

27. Belirli bir amaç doğrultusunda bir araya gelmiş, aynı düşünce ve fikirleri paylaşarak eylemsel faaliyetlerde birlikte hareket eden, örgütlenmiş insanlardan oluşan kümeye ne ad verilir?
A) Seyirci
B) Küme
C) Grup
D) Kalabalık
E) Kitle

28. Aşağıdakilerden hangisi 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na göre toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenebilecek alanlardandır?
A) Genel yollar
B) Parklar
C) Şehirlerarası karayolları
D) Kamu Hizmeti görülen bina ve tesisler
E) Mülki idare amiri tarafından belirlenen alanlar

29. Aşağıdakilerden hangisi kitleyle hareket eden birey özelliklerinden değildir?
A) Bilinçli hareket kaybolur
B) Duygusal hareket etme eğilimi azalır
C) Söylem ve eylem birliği oluşur
D) Düşünce hemen davranışa dönüşür
E) Bastırılmış duygu ve düşünceler ortaya çıkar

30. Özel olarak yetiştirilmiş, gözü pek, saldırgan, neden, nasıl, ne zaman eyleme geçecekleri ve hangi sloganı atacakları önceden planlanmış olan militanlardır.
Yukarıda tanımı yapılan grup aşağıdakilerden hangisidir?
A) Topluluğu içeriden yönetenler
B) Topluluğu dışarıdan yönetenler
C) Eylem grupları
D) Haberleşme görevlileri
E) Psikolojik etki grupları

31. Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu maddelerin kullanılması sonrasında ortaya çıkacak durumlardan biri değildir?
A) Kişinin sinir sistemi üzerinde etki yaratması
B) Kişinin akli, fiziki ve psikolojik dengesinin bozulması
C) Fert ve toplum içerisinde iktisadi ve sosyal çöküntü meydana getirmesi
D) Alışkanlık ve bağımlılık yapması
E) Aile ve arkadaş ilişkilerinde tutarlılık

32. Amfetamin veya fenetylline maddesinin çeşitli kimyasallarla birleştirilmesiyle elde edilen, genelde tablet halinde bulunan ve üzerinde logo olarak iç içe geçmiş “C” harfi bulunan, oral yolla tüketilen uyuşturucu madde aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ecstasy
B) Captagon
C) Metamfetamin
D) Ketamin
E) Morfin

33. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ve özel güvenlik arasındaki farklardan birisi değildir?
A) Genel kolluk ve özel güvenliğin görev alanları farklıdır
B) Genel kolluk ve özel güvenliğin yetkileri farklıdır
C) Genel kolluk ve özel güvenliğin bağlı oldukları makamlar farklıdır
D) Özel güvenlik görevlileri, görev alanı ve görev süresi dışında bir suçla karşılaştıklarında yetkileri bir vatandaştan fazla değildir. Ancak, genel kolluk görevlilerinin durumu farklıdır
E) Genel kolluk terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alabilirken, özel güvenlik görevlileri bu tür eşyayı emanete alamaz

34. Ülkenin genel emniyet ve asayiş işlerinden kim sorumludur?
A) Emniyet Genel Müdürü
B) Jandarma Genel Komutanı
C) Özel güvenlik şirketi
D) İçişleri Bakanı
E) Sahil Güvenlik Komutanı

35. Özel güvenlik görevlisi Ahmet, görev yaptığı konut sitesinde meydana gelen ve müdahale ettiği bir kavga olayını kime bildirmelidir?
A) Vali
B) Kaymakam
C) Genel Kolluk
D) Bağlı olduğu özel güvenlik şirketi
E) Cumhuriyet Savcısı

36. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlileri ile genel kolluğun birlikte yapabileceği bir görev değildir?
A) Hastanelerde güvenlik tedbiri alma
B) Konser alanında güvenlik tedbiri alma
C) Spor müsabakasında güvenlik tedbiri alma
D) Suç soruşturmasında ifade alma
E) Para naklinde tedbir alma

37. Örgüt içinde en sık görülen çatışma biçimi hangisidir?
A) Kişi içi çatışmalar
B) Rol çatışmaları
C) Ben merkezcilik
D) Empati yoksunluğu
E) Önyargılar

38. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel amaçlarından birisi değildir?
A) Var olmak
B) Bilgi edinmek
C) Ayrıştırmak
D) Paylaşmak
E) Etkilemek

39. Özel güvenlik görevlisi Oya, karşısındaki kişiye uygulaması gereken güvenlik tedbirlerini anlatırken şahsın onu dinlemediğini ve başka bir şeyle ilgilendiğini görüyor.
Anlatılan olayda iletişimin temel ilkelerinden hangisi yerine getirilmemiştir?
A) İletişim iki tarafında aktif olduğu bir alışveriş sürecidir
B) İletişim her zaman her yerdedir
C) İletişim anlamların paylaşımıdır
D) İletişim değişik katmanlarda gerçekleşir
E) İletişimde amaç çevre üzerinde etkin olmaktır

40. Genel olarak iki öğe arasında birbiriyle ilişkili bir dizi mesaj alışverişine ne ad verilir?
A) İletişim
B) Beceri
C) Algı
D) İlişki
E) Empati

41. …..…. kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlaması, bunu da karşısındaki kişiye iletmesidir.
Boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?
A) Empati
B) Sağduyu
C) Etkili dinleme
D) Açık iletişim
E) Sen dili

42. Birine önemli bir konuyu ya da bir problemimizi anlatacağımız zaman; “Beni can kulağıyla dinle” deriz. “Can kulağıyla dinlemek” hangi tür dinleme biçimine örnektir?
A) Savunucu dinleme
B) Seçerek dinleme
C) Tuzak kurucu dinleme
D) Etkin dinleme
E) Yüzeysel dinleme

43. Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?
A) Göz teması kurmak
B) Soru sormak
C) Hemen sonuç çıkarmak
D) Not almak
E) Dinlediğini belli etmek

44. Suçlayıcı, genelleyici ve çözümden uzaklaştıran bir konuşma tarzı benimseyen bir kişi kendini ifade etme türlerinden hangisini kullanmaktadır?
A) Ben dili kullanmak
B) Eleştiri
C) Empati
D) Jest ve mimikler
E) Sempati

45. Aşağıdakilerden hangisi çatışmanın bireyler üzerinde yarattığı olumsuz sonuçlardan biridir?
A) Empati yaratması
B) Farklı fikirlerin dile getirilmesi
C) Bireyin kendisini geliştirmesini sağlar
D) Hatalı süreçleri ayıklar
E) İletişimi aksatması

46. Aşağıdakilerden hangisi hazırlık yapılarak konuşmayı gerektirir?
A) Tanışma/tanıştırma
B) Selamlaşma
C) Bilimsel bilgi aktarma
D) Adres sorma
E) Özür dileme

47. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin öğelerinden biri değildir?
A) Hedef
B) Araç
C) Model
D) Mesaj
E) Dönüt

48. Kişilerarası ilişkilerde yargılamak, eleştirmek, suçlamak, yorumlamak, analiz etme, sınamak, emir vermek gibi bazı davranışlar ve iletişimi olumsuz etkileyecek ifadeler vardır.
Yukarıda belirtilen bu ifadelere ne ad verilir?
A) İletişim engelleri
B) Etkin dinleme
C) Empati kurma
D) Etkili iletişim
E) Sen dili

49. Karşılıklı yemek yediğiniz özel güvenlik görevlisi arkadaşınızın hava yolu kısmi tıkandığında ilk yardım uygulaması olarak yapacağınız hangi uygulama yanlış olacaktır?
A) Ağız içi kontrol edilir
B) Öksürmeye teşvik edilir
C) Temel yaşam desteği yapılır
D) Tam tıkanma olursa müdahale edilir
E) Tam tıkanma olursa müdahalede bulunmak için kişinin yanında veya arkasında durulur

50. Aşağıdakilerden hangisi, giriş güvenliğini sağladığı binanın önünde meydana gelen trafik kazası olayına müdahale eden özel güvenlik görevlisinin yapması gereken doğru uygulamalardan değildir?
A) Kaza yapan aracın motoru durdurulmalıdır
B) Olay yeri görünür olabilmesi için işaretlenmelidir
C) Yaralılar bulunduğu pozisyonda sabitlenmelidir
D) İkinci bir kaza oluşmaması için çevre güvenliği sağlanmalıdır
E) Acil tedavi ekipleri gelmeden olay yeri terk edilmelidir

51. Aşağıdakilerden hangisi, güvenliğini sağladığınız okulda travmatik bir olay gerçekleşmesi sonucunda 112’yi ararken dikkat etmeniz gereken hususlardan değildir?
A) 112’nin aranmasına neden olan olayın tanımı yapılmalıdır
B) Konuşma kısa tutulmalı ve telefon bir an önce kapatılmalıdır
C) Adres tarif ederken açık ve anlaşılır tanımlamalar yapılmalıdır
D) Olay yerindeki hasta/yaralıların sayısı ve durumları bildirilmelidir
E) Etraftaki adres belirteçleri ayrıntılarıyla açıklanmalıdır

52. Bilinci olmayan kazazedede solunum varsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Temel yaşam desteği verilir
B) Şok pozisyonu verilir
C) Koma pozisyonu verilir
D) Hastanın ayakları 30 cm yükseltilir
E) Hastanın kendine gelmesi beklenir

53. Patlamış mısır yerken hava yolu tam tıkanan birisinde aşağıdakilerden hangisinin olması beklenmez?
A) Rengi morarır
B) Nefes alamaz
C) Ses çıkaramaz
D) Beyne oksijen gidemediği için ölüm riski vardır
E) Solunumu hızlanır

54. Kanamanın durdurulması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kanama bölgesi bol su ile yıkanır
B) Kanama bölgesine temiz bir bez ile bastırılır
C) Yara bölgesine saplanan yabancı cisimler çıkarılmaz
D) Yara bölgesine kan getiren atar damar üzerine baskı uygulanır
E) Kanamanın olduğu bölge kalp seviyesinden yukarıda tutulur

55. Atardamar kanamasında diğer damar kanamalarından farklı olarak neden
daha fazla kan kaybı olur?
A) Atardamar içinde açık renkli kan olduğu için
B) Oksijen yönünden zengin kan olduğu için
C) Besin maddeleri yönünden zengin kan olduğu için
D) Atardamar içinde yüksek basınç olduğu için
E) Atardamarın çapı küçük olduğu için

56. Güvenliğini sağladığınız fabrikada meydana gelen yüksekten düşme neticesinde oluşan kafatası veya omurga yaralanmasına ilk yardım uygulaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Her türlü travmatik olayda kafatasının ve omurganın zarar göreceği unutulmayarak baş-boyun-gövde ekseni sabit tutulmalıdır
B) Yaralının yaşam bulguları değerlendirilerek 112 gelene kadar asla yalnız bırakılmamalıdır
C) İkinci bir travmanın oluşmaması için çevre güvenliği sağlanmalıdır
D) Açık yaralara ve kanamalara derhal müdahale edilmelidir
E) 112’nin gelmesi beklenmeden yaralı en yakın sağlık kuruluşuna taşınmalıdır

57. Solunumu ve kalbi durmuş kişiye 5 dakika içinde müdahale edilmezse ne olur?
A) Kendisi solumaya başlar
B) Dokuların oksijenlenmesi bozulacağı için beyin hasarı başlar
C) Hiçbir şey olmaz
D) Hasta şoka girer
E) Göğüs ağrısı başlar

58. İş arkadaşınızın bacağına kaynar su döküldüğünde yapmanız gereken ilk
yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yanık bölgesindeki içi su dolu baloncuklar patlatılır
B) Yanık bölgesinin üzerine yoğurt veya diş macunu sürülür
C) Yanık yarası üzerine ilaç veya yanık merhemi sürülür
D) Yanık yarası üzerine direk buz uygulaması yapılır
E) Yanık yarası üzeri temiz bir bezle örtülür

59. Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik sistemlerinin kullanım amaçlarından biri değildir?
A) Sızma girişimlerinin anında algılanması
B) Olayın kayıt altına alınması
C) Tesisin iletişim sisteminin devre dışı bırakılması
D) Arşivlenen bilgilerin geriye dönük olarak incelenmesi
E) Tehdidin izlenmesi

60. Alışveriş merkezi girişinde görev yapan özel güvenlik görevlisi Selim, bir kişinin kapı tipi metal arama dedektöründen geçerken cihazın alarm vermesi neticesinde aşağıdaki müdahale şekillerinden hangisini uygulaması gerekmektedir?
A) Şahsın içeri girmesine müsaade eder
B) Şahsı durdurup etkisiz hale getirerek gözaltına alır
C) Şahsın üzerini elle arar
D) Şahsın üzerindeki metal eşyaları bırakıp kapı tipi metal arama dedektöründen tekrar geçmesini ister
E) Şahsın içeri girmesine müsaade etmez

61. Radyasyondan temel korunma yöntemleri üç ana unsur ile değerlendirilir.
Bunlar aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
A) Mesafe – Yaş - Kilo
B) Radyoaktif Madde - Bariyer
C) Zaman - Uzaklık - Bariyer
D) İyot Tabletler – Mesafe - Kilo
E) Zaman - Coğrafi Bölge - Beşeri Durum

62. Aşağıdakilerden hangisi el tipi metal arama dedektörüyle tespit edilemez?
A) Bıçak
B) Plastik patlayıcı maddeleri
C) Anahtarlık
D) Tabanca
E) Her türlü metal

63. Karbon bileşikleri içermeyen metalden yapılmış kesici, delici, ateşli silahlar, çelik, demir, alüminyum vb. maddeler ………, karbon bileşikleri içeren tahta, plastik, plastik patlayıcılar, narkotik, şeker, gıda vb. maddeler ise ………….…………. renk veya tonlarında görünürler.
Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir?
A) Mavi/Turuncu
B) Siyah/Sarı
C) Kahverengi/Kırmızı
D) Siyah/Beyaz
E) Sarı/Mor

64. Bir kişinin sorumluluk alanının 180 derece olduğu koruma düzeni hangisidir?
A) Bir kişiyle koruma düzeni
B) İki kişiyle koruma düzeni
C) Üç kişiyle koruma düzeni
D) Dört kişiyle koruma düzeni
E) Beş kişiyle koruma düzeni

65. Aşağıdakilerden hangisi destek ekiplerinden değildir?
A) Öncü-Eskort Ekibi
B) Bomba Arama ve İmha Ekibi
C) İlk Yardım Ekibi
D) Can Kurtarma ve Sualtı Ekibi
E) İrtibat ve Muhabere Ekibi

66. Aşağıdakilerden hangisi güzergâhta yapılacak öncü çalışması arasında yer almaz?
A) Trafik lambaları, kavşakların tespiti
B) Menfezlerin tespiti
C) Güzergâhtaki restoranların tespiti
D) Ana ve alternatif güzergâh tespiti
E) Hastanelerin tespiti

67. VIP araçtan indiğinde, sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A) Aracı derhal bir araç boyu ileriye park etmelidir
B) VIP iner inmez araç kapılarını kapatmalıdır
C) Araçtan çıkarak önünü iliklemelidir
D) VIP güvenli bir yere intikal edene kadar kapılar açık, araç çalışır vaziyette beklemeli ve asla aracı terk etmemelidir
E) Aracı hemen sağa çekmelidir

68. Terör eylemleri ve yöneldikleri hedefler göz önüne alındığında hangisinden söz edilemez?
A) Seçilmiş hedeflere yönelik eylemler
B) Silah teşhiri
C) Sabotaj
D) Kaçırma, alıkoyma
E) Maddi kaynak temini için yapılan eylemler

69. Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma ile ilgili yanlış bir ifadedir?
A) Önemli kişiyi korumak ve kaçırmak asıl amaçtır.
B) Kaçış istikameti ve güvenli yer hazır tutulmalıdır
C) Önemli kişi koruma esaslarını bilmelidir
D) Koruma sürekli olmalıdır
E) Yüzde yüz koruma mümkündür

70. “Önemli kişiyi koruma” temel kuralları içerisinde yer alan özellik hangisidir?
A) Koruma şekli bilinmemelidir
B) Haberleşme sistemi anlaşılır ve kodlu olmalıdır
C) Ekip uyumu alt seviyede olmalıdır
D) Giriş ve çıkış saatleri rutin olmalıdır
E) Kaçış yönü kapalı olmalıdır

71. “………………………..” kalabalığın yoğun olduğu yerlerde, önemli kişiye daha yakın konumda çalışır. Tehdidin azaldığı yerlerde halka genişletilir.
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun ifade hangisidir?
A) Araçlı koruma düzeni
B) Yaya koruma düzeni
C) Motosikletli koruma düzeni
D) Araçsız koruma düzeni
E) Bisikletli koruma düzeni

72. Bir koruma personeli “6’da minibüste 2 kişi” ya da Balkonda saldırgan 3’te” şeklinde söylemde bulunuyorsa aşağıdakilerden hangisinden bahsedilir?
A) Yaya yürüyüşüyle yön tespiti
B) Araçla hareketle yön tespiti
C) Karşılaştırma metoduyla yön tespiti
D) Saat yöntemi ile yön tespiti
E) Mukayese yöntemiyle doğru yön tespiti

73. Yanıcı maddenin ısı ve oksijenle birleşmesiyle meydana gelen olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yangın
B) Yanık
C) Yanma
D) Tutuşma
E) Alev

74. Havaalanındaki uçak hangarlarında görev yapan özel güvenlik görevlisi Hasan, hangarda çıkan bir yangına ilk müdahaleyi hangi tip söndürücü ile yapar?
A) Sulu
B) Kuru tozlu
C) Halokarbon gazlı
D) Karbondioksit gazlı
E) Köpüklü

75. Aşağıdakilerden hangisi patlama sonucu ortaya çıkan etkilerden birisi değildir?
A) Parça etkisi
B) Statik etkisi
C) Isı etkisi
D) Basınç etkisi
E) Gaz etkisi

76. Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenlik görevlisi Buse’nin görev yaptığı iş merkezinde yangın çıkması durumunda karşılaşabileceği tehlikelerden birisi değildir?
A) Binanın çökme tehlikesi
B) Dumandan zehirlenme tehlikesi
C) Yanma sonucu oksijen açığa çıkması tehlikesi
D) Yüksek ısı tehlikesi
E) Patlama tehlikesi

77. Aşağıdakilerden hangisi Yangın Söndürme Sistemleri arasında yer almaz?
A) Sulu söndürme sistemleri
B) Köpüklü söndürme sistemleri
C) İyotlu söndürme sistemleri
D) Kuru tozlu söndürme sistemleri
E) Halokarbon gazlı söndürme sistemleri

78. Özel güvenlik görevlisi Ahmet, görevli olduğu giyim mağazasında yangın çıkması durumunda aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
A) İnsanları sakinleştirmeli ve güvenli şekilde binadan çıkmalarını sağlamalı
B) Yangın alarmını çalıştırıp itfaiyeyi aramalı
C) Müşterilerden yardım alarak yangına müdahale etmeli
D) İtfaiye gelinceye kadar yangını söndürmek için eldeki imkânlardan yararlanmalı
E) Görevlilerden başkasının yangının olduğu alana yaklaşmasına engel olmalı

79. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme yöntemlerinden değildir?
A) Soğutma
B) Boğma
C) Yakıtı giderme
D) Havalandırma
E) Zincirleme reaksiyonu engelleme

80. Kapalı bir mekândaki doğalgaz kaçağında gaz nerede birikir?
A) Tavanda
B) Yerde
C) Göğüs seviyesinde
D) Kapı kenarlarında
E) Tavanda ve yerde

81. Olay yerine Genel Kolluktan görevliler gelinceye kadar aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin görevlerinden birisi değildir?
A) Olay yerinin korunmasına ilişkin tedbirler almak
B) Delillerin kaybolmaması için olay yerine varsa şerit çekmek
C) Olayın tanıkları varsa not almak ve gelen kolluk görevlilerine vermek
D) Olay yerinde yaralıların olması halinde yardım etmek
E) Olaya karışanların ifadelerini almak

82. Stadyumda genel kolluğun gözetimi ve denetiminde seyircilerin kaba üst aramasını yapan özel güvenlik görevlisi hangi görevi yerine getirmiştir?
A) Önleyici görev
B) Adli görev
C) Sportif görev
D) Mecburi görev
E) Özel görev

83. Aşağıdakilerden hangisinin birincil amacı önleyici güvenlik değildir?
A) Tesis içerisinde yaka kartı kullanım zorunluluğu
B) Turnike giriş sistemlerini kullanmak
C) Tesis içerisine devriye çıkarmak
D) Olay yerinden delil toplamak
E) Kontrol noktası kurmak

84. Hangisi devriyenin görevlerinin ana başlıklarından değildir?
A) Koruyucu görevleri
B) Yardım görevleri
C) Adli görevleri
D) Teknolojik görevleri
E) Önleyici görevleri

85. Koruduğunuz tesise bir telefon şirketinden internet bağlantısı için geldiklerini söyleyen kişiler araçla geldiler davranış biçiminiz ne olmalıdır?
A) Bağlantı yapılacak yeri tarif eder girmelerine izin veririm
B) Bağlantı yapılacak yer yetkilisini haberdar edip bilgisi var ise gelenlerin şirket görevlisi olduklarını gösteren kimliklerini gördükten sonra girmelerine izin veririm
C) Bağlantı yaptıracak kişiyi bulur telefonla görüştükten sonra girmelerine izin veririm
D) Araç ruhsatlarını alıp izin veririm
E) Nüfus cüzdanlarını alıp izin veririm

86. Tutanaklar için hangi ifade yanlıştır?
A) En az iki imzalı olmalıdır
B) Tutanakların imzalı olması şart değildir
C) Ne için tutulduklarını belirten bir başlıkları vardır
D) Tutanakta tarih belirtilir
E) Tutanakta saat belirtilir

87. Hangisi elde ediliş biçimi bakımından kanuni olarak delil sayılamaz?
A) Özel güvenlik ekibince olay yerinde suçüstü yakaladığı şahsın üzerinde bulunan tabanca
B) Olay yeri inceleme ekibinin bulduğu parmak izi
C) Özel güvenlik ekibinin yapılan sohbette gizlice kaydettiği ses kaydı
D) Mahkeme kararı ile yapılan gizli ses kaydı
E) Özel güvenlik görevlisinin önleme araması yaparken bulduğu suçta kullanılmış bıçak

88. Özel güvenlik görevlilerince kontrol altına alınan olay yerine aşağıda sayılan hangi görevliler veya görevlinin girişine müsaade edilmez?
A) Olay yerine gelen C.Savcısına
B) Yaralılara müdahaleye gelen sağlık görevlilerine
C) Özel güvenlik amiri veya görevlisine
D) Olay yerine gelen C.Başsavcısına
E) Olay yerinde sıkışmış kişileri kurtarmak için gelen itfaiye görevlilerine

89. Korunan tesis veya alanda sebebi bilinmeyen bir patlamaya müdahale ederken önleyici hizmetler kapsamında öncelikle düşünülmesi gereken hangisi olmalıdır?
A) İkinci bir patlama olasılığına karşı tedbir almak
B) Olayın gerçekleştiği merkeze girmek
C) Patlamanın ne kadar hasar verdiğini tespit etmek
D) Varsa faillerini yakalamak
E) Olayın delillerini toplamak

90. Aşağıdakilerden hangisi adli aramadır?
A) Spor müsabakalarında stadyum kapı girişlerinde yapılan arama
B) Korunan tesis ve binalara girişlerde yapılan arama
C) Bir suça ilişkin delillerin elde edilmesi için mahkeme kararı ile konutta yapılan arama
D) Adalet saraylarına girişte ziyaretçilerin üzerinin aranması
E) Miting alanlarına girişte yapılan arama

91. Kontrol noktasının girişinde cihazlardan önce kontrole tabi tutulacak kişilerin güvenlik cihazlarına tek tek girmesini temin etmekle, girişte kişilere uyması gereken kuralları bildirmekle görevli personele ne ad verilir?
A) Kontrol noktası amiri
B) Kontrol görevlisi
C) Yönlendirici personel
D) Koruma personeli
E) Sağlık personeli

92. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlilerinin yakalama yetkisi kapsamında yer almaz?
A) Haklarında yakalama emri bulunan kişileri yakalama
B) Haklarında icra takibi yapılan kişileri yakalama
C) Haklarında mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama
D) Suç işlerken rastlanan kişileri yakalama
E) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama

93. Kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin vücut veya hayatına yönelik var olan bir tehlikenin giderilmesi için denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin gözaltına veya muhafaza altına alma işlemlerinden önce özgürlüğünün geçici olarak ve fiilen kısıtlanarak denetim altına alınmasına ne denir?
A) Zor kullanma
B) El koyma
C) Yakalama
D) Gözaltına alma
E) Muhafaza altına alma

94. Aşağıdakilerden hangisi tutanak çeşitlerinden değildir?
A) Değer tespit tutanağı
B) Devriye tutanağı
C) Muhafaza altına alma tutanağı
D) Nöbet devir teslim tutanağı
E) Buluntu eşya tutanağı

95. Aşağıdakilerden hangisi yaya devriyenin dezavantajlarından değildir?
A) Tehlike ve saldırılara açıktır
B) Sürekli göz önünde olduğundan olumsuz davranışlar, bütün meslek mensuplarının imajını olumsuz etkiler
C) Görünür olduğunda caydırıcılık etkisi oldukça fazladır
D) Hareket kabiliyeti sınırlıdır
E) Olumsuz hava koşullarından etkilenir

96. Aşağıdakilerden hangisi suç işlendikten sonra özel güvenlik görevlisi
tarafından yapılmaz?
A) Olay yerini muhafaza etme
B) Şüpheliyi yakalama
C) Suç aletlerine el koyma
D) Genel kolluğa yardımcı olma
E) Teknik takip yapma

97. Özel güvenlik görevlisi Hamit, çalışmış olduğu fabrikada gece vardiyasında görev yaparken bina içerisinde etrafı kontrol esnasında sebebini bilmediği küçük çaplı bir yangın çıktığını görür. Hemen yangın söndürme cihazı ile müdahale eder ve durumu kontrol altına alır. Sabah bu durum ve olay hakkında üstlerini ve amirlerini bir yazı ile bilgilendirir. Bu yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mektup
B) Dilekçe
C) Tutanak
D) Rapor
E) Not alma

98. Eşkâl tespitinde aşağıdakilerden hangisi daha öncelikli ve önemlidir?
A) Koldaki ameliyat izi
B) Pantolon rengi ve cinsi
C) Saç uzunluğu ve rengi
D) Ayakkabı markası ve rengi
E) Heyecanlı olup olmadığı

99. Özel güvenlik görevlisi Sinan’ın nokta görevi yerinden ne kadarlık bir mesafe ayrılması doğrudur?
A) 20 adımlık
B) 25 adımlık
C) 30 adımlık
D) 35 adımlık
E) 40 adımlık

100. Uyuşturucu maddelere ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kenevir bitkisinden esrar maddesi elde edilir
B) Ülkemizde kenevir ekimi izne tabi değildir
C) Sentetik uyuşturucular, doğal uyuşturucuların karşılığı olarak çeşitli kimyasal yollarla üretilmiş olan suni uyuşturuculardır
D) Captagon sentetik uyuşturucular arasında yer alır
E) Ülkemizde haşhaş ekimi izne tabi olup ekim yapılacak bölgeler, bakanlar kurulunca belirlenir

SİLAH BİLGİSİ SORULARI
1. PVSK‘nın 16. maddesi uyarınca başka suretle def’i mümkün olmayan durumlarda aşağıdakilerden hangisinde polisin silah kullanma yetkisi yoktur?
A) Nefsi müdafaa etmek için
B) Başkasının ırz ve canına karşı yapılan saldırıyı def etmek için
C) Muhafazasına memur olduğu mevkiye yapılan saldırıyı def etmek için
D) Bir eve hırsızlık amacıyla giren şahsı yakalamak için
E) Devletin nüfuz ve icrasına silahlı olarak karşı gelinmişse

2. Polisin silah taşıma yetkisi hangi kanunla düzenlenmiştir?
A) 3205 Sayılı kanun
B) 3201 Sayılı kanun
C) 6136 Sayılı kanun
D) 2918 Sayılı kanun
E) 657 Sayılı kanun

3. Silah bulundurma ruhsatını illerde hangi makam verir?
A) İl Jandarma Alay Komutanı
B) Kaymakam
C) Müsteşar
D) Vali
E) İl Emniyet Müdürü

4. Silah bulundurma ruhsatında yaş sınırı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 18
B) 19
C) 20
D) 21
E) 22

5. Atışta ilk hız nedir?
A) Çekirdeğin namluyu terk ettiği andaki hızı
B) Çekirdeğin hedefe çarpma hızı
C) Çekirdeğin namlu içerisindeki hızı
D) Çekirdeğin hedef içerisindeki hızı
E) Çekirdeğin havadaki seyir hızı

6. Fişek ve çekirdeklerin hareketlerini inceleyen bilim dalı hangisidir?
A) Kriminoloji
B) Kriminilastik
C) Olay yeri inceleme
D) Balistik
E) Toksikoloji

7. Kalibre nedir?
A) Namlunun uzunluğudur
B) Namlunun çapıdır
C) Fişeğin çapıdır
D) Fişeğin uzunluğudur
E) Çekirdeğin namluda aldığı yoldur

8. Yerine getiren yay kırık veya özelliğini kaybetmiş ise silah hangi işlevini yapamaz?
A) Ateşleme yapamaz
B) Boş kovanı atamaz
C) İsabetli atış yapamaz
D) Dolduruş yapamaz
E) Yüksek güç sağlayamaz

9. Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir?
A) Merminin dönerek ilerlemesini sağlar
B) Ateşleme sonrası fişek kovanının dışarıya atılmasını sağlar
C) Merminin delme ve tahrip gücünün artmasını sağlar
D) Merminin takla atmadan ilerlemesini sağlar
E) Merminin azami mesafesini artırır

10. Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?
A) Takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır
B) Takma işlemenin genel kuralı yoktur
C) Takma işlemi, sökülme işleminin en son işleminden başlanarak sıra ile yapılır
D) Önce şarjör takılır
E) Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir

11. Fişeği oluşturan unsunlar hangi şıkta doğru verilmiştir?
A) Barut-Kapsül-Çekirdek-Kovan
B) Kovan-Kapsül-Tırnak-Çıkarıcı
C) Tırnak-Kapsül-Gömlek- Kurşun
D) Gömlek-kurşun-Bakır-Barut
E) Barut-Kapsül-Gömlek-Çekirdek

12. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir? I- Kapak takımını çıkart II- Şarjörü çıkart III- Yerine getiren yayı çıkart IV- Namluyu çıkart V- Tabancayı boşalt
A) I-II-III-IV-V
B) V-IV-III-II-I
C) II-V-I-III-IV
D) V-III-IV-II-I
E) III-II-I-V-IV

13. Fişek yatağında fişek olduğunu gösteren emniyet tertibatı hangisidir?
A) Şarjör emniyeti
B) İğne emniyeti
C) Mandal emniyeti
D) Horoz emniyeti
E) İkaz pim emniyeti

14. Rampa nedir?
A) Namlu üzerindeki çıkıntı ve girintilerdir
B) Fişeğin şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yerdir
C) Namlu yoludur
D) Şarjör yayının üzerindeki fişeklerin konulduğu yerdir
E) Şarjör yuvasının diğer adıdır

15. Aşağıdakilerin hangisinde yarı otomatik horozlu tabancaların ateşleme tertibatının işleyiş sırası doğru verilmiştir?
A) Tetik - tetik manivelası - horoz - iğne
B) Horoz - iğne - tetik - tetik manivelası
C) Tetik manivelası - tetik - horoz - iğne
D) İğne - tetik - tetik manivelası - horoz
E) Tetik - iğne - tetik manivelası - horoz

16. Aşağıdakilerden hangisi silahın dolduruş yapmamasının sebebi olamaz?
A) Yerine getiren yayın kırık veya özelliğini kaybetmiş olması
B) İğne yayının kirli veya çok yağlı olması
C) Şarjörün ağız kenarlarının bozulmuş olması
D) Şarjörün yerine tam olarak oturmaması
E) Gerdel yayının kırık veya özelliğini kaybetmiş olması

17. Aşağıdakilerden hangisi çekirdekli fişeklere örnektir?
A) Gömleksiz fişek
B) Sevk fişeği
C) İrtifa fişeği
D) Manevra fişeği
E) Saçma

18. Aşağıdaki fişeklerin hangisinde barut bulunmaz?
A) Eğitim fişeği
B) Sevk fişeği
C) İzli fişek
D) Manevra fişeği
E) İşaret fişeği

19. Aşağıdakilerden hangisi ana emniyet tertibatlarındandır?
A) Tetik emniyeti
B) İğne emniyeti
C) Horoz emniyeti
D) Kabza emniyeti
E) Sürgü emniyeti

20. Tırnak kırılır ise aşağıdaki sorunlardan hangisi ile karşılaşılır?
A) İğnede kırılır
B) Çekirdek namluyu terk edemez
C) Yiv ve setlerde aşınma meydana gelir
D) Namluda şişme oluşur
E) Kovan mermi yatağından çıkartılıp dışarı atılamaz

21. Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere kaç derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır?
A) 25
B) 35
C) 45
D) 55
E) 65

22. Şarjör yayının üst kısmında bulunan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne denir?
A) Şarjör kapağı
B) Gerdel
C) Kabza
D) Şarjör kapak kilidi
E) Şarjör gövdesi

23. Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarından biri değildir?
A) Şarjör kapak kilidi
B) Gerdel
C) Şarjör yuvası
D) Şarjör yayı
E) Şarjör kapağı

24. Namlu içinde helezon seklinde birbirine paralel olarak uzanan setlerin, fişek çekirdeği üzerindeki silaha özgü bıraktığı izlere ………..denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olur?
A) Rayyür
B) Yiv
C) Çap
D) Namlu yüksüğü
E) Hatve

25. Aşağıdakilerden hangisi tetik hatalarından değildir?
A) Uzun süreli nişan alma sürecinden sonra yorgunluktan kaynaklı, hızlı tetik çekme
B) Patlama korkusu sebepli, patlama öncesi ani tetik çekme refleksi gösterme
C) İstinat boşluğunun alınmaması
D) Tetik parmağı ile tetiğin yanlış kavranması
E) Kabzanın çok sıkı tutulması
TEST BİTTİ
CEVAPLARINIZI
KONTROL EDİNİZ
 CEVAP ANAHTARI
1-D
2-C
3-E
4-D
5-C
6-A
7-A
8-E
9-D
10-C
11-D
12-C
13-B
14-C
15-E
16-B
17-D
18-C
19-E
20-C
21-B
22-B
23-A
24-D
25-C
26-E
27-C
28-E
29-B
30-C
31-E
32-B
33-E
34-D
35-C
36-D
37-B
38-C
39-A
40-A
41-A
42-D
43-C
44-B
45-E
46-C
47-C
48-A
49-C
50-E
51-B
52-C
53-E
54-A
55-D
56-E
57-B
58-E
59-C
60-D
61-C
62-B
63-A
64-B
65-A
66-C
67-D
68-B
69-E
70-B
71-B
72-D
73-C
74-E
75-B
76-C
77-C
78-C
79-D
80-A
81-E
82-A
83-D
84-D
85-B
86-B
87-C
88-C
89-A
90-C
91-C
92-B
93-C
94-B
95-C
96-E
97-D
98-A
99-A
100-B
SİLAH BİLGİSİ CEVAP ANAHTARI
1-D
2-B
3-D
4-D
5-A
6-D
7-C
8- D
9-B
10-C
11-A
12-C
13-E
14-B
15-A
16-B
17-A
18-A
19-D
20-E
21-C
22-B
23-C
24-A
25-E