82.SINAV A GRUBU

Ana Sayfa / Soru Arşivi / 82.SINAV A GRUBU

82.SINAV A GRUBU
1. Özel Güvenlik Görevlisi ile ilgili aşağıdaki tanımlardan hangisi doğrudur?
A) Polis Vazife Salahiyet Kanunu’na göre çalışan kişilerdir.
B) İş Kanunu kapsamında silahlı ve silahsız olarak istihdam edilen kişilerdir.
C) 5188 sayılı Kanun kapsamında özel koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmek amacıyla silahlı veya silahsız istihdam edilen kişilerdir.
D) 5188 sayılı Kanun kapsamında işverenin verdiği tüm işleri yapmak için istihdam edilen kişilerdir.
E) Kolluk birimlerine yardımcı olması amacıyla kurulmuş özel güvenlik görevlileridir.

2. Özel güvenlik görevlileri görev alanı içinde ve süresince üniforma giyerler. Üniformasız görev yapmaları için hangi makamdan izin / karar alınmalıdır?
A) İçişleri Bakanlığı
B) İl Özel Güvenlik Komisyonu
C) Sanayi ve Ticaret Odası
D) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı
E) Özel Güvenlik Daire Başkanlığı

3. Bir kamu kurumundan hizmet almak için gelen vatandaşı duyarlı kapıdan geçiren, bu kişilerin üstlerini detektörle arayan ve eşyaları X-Ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçiren kişiye ne ad verilir?
A) Danışma yönlendirme memuru
B) Kamu çalışanı
C) Genel kolluk
D) Özel yetkili güvenlik
E) Özel güvenlik görevlisi

4. Canlıların vücudundan kopan, düşen veya akan her türlü delile ………….denir.
Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kimyasal delil
B) Fiziksel delil
C) Biyolojik delil
D) İz delili
E) Parmak İzi

5. “Hukuka aykırı arama …………. ve ele geçirilenler ……….” cümlesindeki boşluklara hangisi gelmelidir?
A) Geçerlidir-delil olur
B) Tekrarlanır-hayır kurumuna verilir
C) Suçtur-mahkemede kullanılmaz
D) Hakim onayına sunulur-delil olur
E) Adli aramadır-delildir

6. İşyeri ve konut araması en çok hangi özgürlüğü kısıtlar?
A) Kişinin dokunulmazlığını
B) Kişi hürriyeti ve güvenliğini
C) Hak arama hürriyeti
D) Konut hakkı
E) Özel hayatın gizliliği

7. Devriye görevlileri en az kaç görevliden oluşmalıdır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 2
E) 6

8. Özel güvenlik görevlileri görev alanı içerisinde yakaladığı suç şüphelisini ve suçu kime bildirir ve teslim eder?
A) Teslim etmez olayı inceler ve gerekirse güvenlik sorumlusuna bildirir
B) Şüpheliyi adli makama teslim eder
C) Cumhuriyet Başsavcılıklarına
D) Yetkili genel kolluk birimine
E) Özel güvenlik görevlisinin bu anlamda görevi bulunmamaktadır, şüpheliye karışmaz

9. Özel güvenlik görevlisi olabilme şartlarını taşımadığınız veya bu şartlardan herhangi birini sonradan kaybettiğiniz durumda hangi yaptırımla karşılaşırsınız?
A) ÖGG kimlik kartı iptal edilir
B) Yeniden güvenlik soruşturması yapılır
C) Para cezası verilir
D) İş akdi feshedilir
E) Hakkında adli işlem yapılır

10. Yetkili genel kolluk kuvvetlerine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla direnen veya cebir kullanan ya da tehdit eden özel güvenlik yöneticisi ve görevlisine aşağıdaki hangi işlem yapılır?
A) İşlem yapılmaz
B) Özel güvenlik kimlik kartı valilikçe iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar
C) Yeniden eğitime tabi tutulurlar
D) İş Kanunu’na göre işlemi işveren yapmalıdır
E) Güvenlik sorumlularına idari işlem yapılamaz

11. Havalimanında görevli özel güvenlik görevlisi genel kolluk gözetim ve denetimi olmadan aşağıdakilerden hangisini yapamaz?
A) Zor kullanma
B) Kimlik sorma
C) Elle üst ve eşya arama
D) Emanete alma
E) Yakalama

12. Aşağıdakilerden hangisi alış veriş merkezinde görevli özel güvenlik görevlisinin yetkilerindendir?
A) Gözaltına alma
B) Kimlik sorma
C) İfade alma
D) Olay yeri inceleme
E) Soruşturma yapma

13. Silahlı görev yapan bir özel güvenlik personeli hangi hallerde silahını evinde muhafaza edebilir?
A) 5188 sayılı Kanun’un verdiği yetkiyle
B) Mülki amirin izniyle
C) Evinde bulunduramaz
D) Genel kolluğun onayı ile
E) Acil ve zorunlu hallerde

14. Enerji kesintisi yaşanması ihtimaline karşı elektrikli sistemlerin çalışmasını sürdürebilmesi için aşağıdaki cihaz veya sistemlerden hangisinin kullanılması gerekmektedir?
A) Jeneratör
B) Aydınlatma sistemi
C) Projektörler
D) Kompanzasyon
E) Voltaj regülatörü

15. Aşağıdakilerden hangisi yangın algılama sistemine ait cihazlardan biri değildir?
A) Duman dedektörü
B) Metal dedektörü
C) Gaz dedektörü
D) Isı dedektörü
E) Alev dedektörü

16. Gizlilik arz eden belgelerin muhafaza edildiği mahallere erişimin kontrol altına alınabilmesi için aşağıdaki sistemlerden hangisi kullanılmalıdır?
A) Plaka tanıma sistemi
B) Kapalı devre TV sistemi (CCTV)
C) Alarm Sistemi
D) PIR dedektörü
E) Biometrik sistem

17. X ışının geçemediği maddeler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Kurşun/Kâğıt
B) Kurşun/Kristal
C) Kristal/Demir
D) Kurşun/Bakır
E) Kristal/Gümüş

18. X-Ray cihazlarının kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Girişlerde kontrol nedeniyle olabilecek yığılma ve gecikmeleri önlemek
B) Bagajları hızlı bir şekilde kontrol etmek
C) Bagaj ve el çantasında bulunan yasa dışı cisimleri bulmak
D) Suç unsuru cisimlerin güvenli alana sokulması girişimlerinde caydırıcılık sağlamak
E) Hepsi

19. Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemi değildir?
A) Hırsız alarm sistemi
B) Havalandırma ve iklimlendirme sistemi
C) Kapalı devre TV sistemi
D) Dış mekan kızılötesi algılama sistemi
E) Yer altı fiber optik algılama sistemi

20. Terk edilmiş eşyayı emanete alan özel güvenlik görevlisi hangi görevi yerine getirmiştir?
A) Adli
B) Koruyucu
C) Önleyici
D) Yargısal
E) Yardım

21. Konusu suç teşkil eden emirle karşılaşan güvenlik görevlisinin yapacağı hareket hangi şıkta doğru olarak belirtilmiştir?
A) Hiçbir surette emri yerine getirmez
B) Yazılı olursa emri yerine getirir
C) Emri yerine getirirse sorumluluğu olmaz
D) Emir sözlü verilirse, yazılı verilmesini talep eder ve yerine getirir
E) Emri yerine getirir, sonrasında sorumlu üst amire bilgi verir

22. Aşağıdakilerden hangisi olay yerini etkileyen faktörlerden biridir?
A) İtfaiye ekibi
B) İlk ekip
C) Şüpheli
D) Olay yeri inceleme ekibi
E) Cumhuriyet Savcısı

23. Olayın işleniş tarzının, mağdur ve failin ilişkisinin saptanabildiği dinamik bölgeye ne denir?
A) Olay yeri
B) Delil
C) Olay
D) Bulgu
E) Keşif

24. Aşağıdakilerden hangisi maddi delil çeşitlerinden biri değildir?
A) Biyolojik delil
B) İz delil
C) Kimyasal delil
D) Fiziksel delil
E) Beyan delil

25. Birbiri ardınca çalınan iki düdük neye işarettir?
A) İmdat işaretidir
B) Kontrol işaretidir
C) Yardım işaretidir
D) Davet işaretidir
E) Yoklama işaretidir

26. Araç kontrol noktasında görevli ÖGG Engin ile Ali’nin hangi davranışı yetki aşımına girer?
A) Bariyer, mantar gibi hız kesiciler ile aracı kontrol amaçlı durdurmak
B) Aracın bagajını açarak arama yapmak
C) Araç altı arama aynası ile aracı kontrol etmek
D) Suç unsuru varsa araç, şahıs/şahısları muhafaza altına alarak genel kolluğa bilgi vermek
E) Araç altı inceleme kamerası ile aracı kontrol etmek

27. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin tanzim edebileceği bir tutanaktır?
A) Buluntu eşya tutanağı
B) Olay yeri inceleme tutanağı
C) Yer gösterme tutanağı
D) Müşteki ifade alma tutanağı
E) Tanık ifade alma tutanağı

28. Koruma kademesinin en son ve en hassas aşaması hangisidir?
A) Kritik alan girişi
B) Ana giriş
C) Dış halka
D) Bina girişi
E) Orta halka

29. Aşağıdakilerden hangisi spor alanlarına sokulması yasak maddelerden biri değildir?
A) Ruhsatlı dahi olsa ateşli silahlar
B) Uyuşturucu madde
C) Alkollü içecek
D) Parlayıcı madde
E) Cep telefonu

30. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunmasında yapılan hatalardan biridir?
A) Güvenlik şeridinin çekilmesi
B) Olay yerinde bir şey yenilip içilmesi
C) İlgisiz kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması
D) Delillere müdahale edilmemesi
E) Olay yerinde bulunan her şeyin delil olabileceğinin değerlendirilmesi

31. Şüpheli paket ihbarı ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
A) İhbar ciddiye alınmaz
B) Emniyet hattı oluşturulur
C) Paketin bulunduğu bölge tahliye edilir
D) Paketi ilk gören kişi ifadesi alınmak için olay yerinde tutulur
E) Bomba imha uzmanın talimatlarına uyulur

32. Ziyaretçilerin kontrolü sırasında aşağıdakilerin hangisi yapılmamalıdır?
A) Kimlik tespiti yapılmalıdır
B) Ziyaretçi defteri tutulmalıdır
C) Gerekirse ziyaretçilerin yanına refakatçi verilmelidir
D) Ziyaretçiler tesis dışında da kontrol edilmelidir
E) Ziyaretin geçerliliği kontrol edilmelidir

33. Ana giriş kontrol noktasında hangi tip personelin görevlendirilmesi gerekli değildir?
A) Yönlendirici personel
B) Kontrol personeli
C) Koruma personeli
D) Kontrol noktası amiri
E) Sağlık personeli

34. Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayına ne denir?
A) Tsunami
B) Sel
C) Erezyon
D) Deprem
E) Toprak kayması

35. Asılsız ihbarlar genelde hangi sebeple yapılır?
A) Zarara uğramış kişilerce kuruma zarar vermek
B) Güvenlik personelinin hareket tarzını görmek
C) Psikolojik rahatsızlık
D) Güvensizlik ortamı oluşturmak
E) Hepsi

36. LPG ve doğalgaz yangınlarında en etkili söndürücü madde aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kum
B) Su
C) Kuru kimyevi toz
D) Karbondioksit
E) Köpük

37. Aşağıda belirtilenlerden hangisi yangın nedenlerindendir?
A) Acil durum planları
B) Yanıcılar, oksijenler
C) Su, Köpük, CO2
D) İhbar vermemek
E) İhmal, tedbirsizlik, bilgisizlik

38. Köpüklü tip yangın söndürücüler aşağıdaki yangınların hangisinde kullanılmaz?
A) Bilgi işlem merkezi
B) Fuel-oil
C) Benzin
D) Boya
E) Atık yağ

39. “Malı, binayı veya araziyi zarar vermek kastıyla ateşe vermek” yangın sebeplerinden hangisine girmektedir?
A) Bilgisizlik
B) Sabotaj
C) İhmal
D) Sıçrama
E) Kazalar

40. Yangının oksijen ile ilgisini kesmek yangın söndürme usullerinden hangisi ile tarif edilir?
A) Boğma
B) İtme
C) Çekme
D) Soğutma
E) Dağıtma

41. Aşağıdakilerden hangisi yanma çeşitlerinden değildir?
A) Yavaş yanma
B) Kendi kendine yanma
C) Hızlı yanma
D) Parlama ve patlama şeklinde yanma
E) Oksijensiz yanma

42. Aşağıdakilerden hangisi İtfaiye teşkillerinden değildir?
A) Koruma ekibi
B) İlkyardım ekibi
C) Kurtarma ekibi
D) Teknik onarım ekibi
E) Söndürme ekibi

43. Aşağıdakilerden hangisi doğal afet olarak tanımlanamaz?
A) Hava kirliliği
B) Sel
C) Toprak kayması
D) Deprem
E) Tsunami

44. Aşağıdakilerden hangisi bombalı bir saldırıda yapılması gerekenlerden değildir?
A) Bombayı ilk gören kişinin yön belirterek arkadaşlarını uyarması
B) Saldırının aksi istikamete doğru uzaklaşmak ve en kısa sürede yere yatarak hedef küçültmek
C) Mümkünse ilk görenin bombayı alarak uzak mesafeye atması
D) İkinci bir saldırı ihtimaline karşı tedbirli ve duyarlı olmak
E) Saldırı bölgesinden güvenli bölgeye geçmek

45. Yaya olarak koruma ve organizasyonlarda dikkat edilecek hususlar arasında hangisi sayılmaz?
A) 360 derece koruma sağlanmalıdır.
B) Kalabalık yerlerde koruma çemberi daraltılmalıdır.
C) Koruma personeli, göreve eksiksiz ve uygun teçhizatla gelmelidir.
D) Koruma personeli, silahını görünür halde teşhir ederek koruma olduğunu belli etmelidir.
E) Kişisel hareketlerden kaçınılmalıdır, ekip ruhu önemlidir, başarı ya da başarısızlık ekibindir.

46. Kişinin can ve mal güvenliğine yönelik tehlike ve saldırılara karşı alınan maddi ve teknolojik tedbirlere ne ad verilir?
A) Temel koruma
B) Özel güvenlik
C) Çevre güvenliği
D) Koruyucu güvenlik
E) Kişisel fiziki güvenlik tedbirleri

47. Tehlike anında korumada aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
A) Saldırganı etkisiz hale getirmek için en az sayıda eleman kullanılır.
B) Saldırıyı fark eden eleman diğer elemanlara saldırı geliş yönünü bildirmelidir.
C) Korunan önemli kişi saldırı yerinde bekletilerek güvenliği sağlanır.
D) Koruma amiri korunan kişi ile saldırgan arasında olmalıdır.
E) Korunan önemli kişi hızlı bir şekilde en yakın emniyetli yere götürülür.

48. Aşağıdakilerden hangisi korumanın en temel amacıdır?
A) Korunanın (VIP) beden bütünlüğünü korumak
B) Korunanın iyi uyumasını sağlamak
C) VIP’in ofis düzenini sağlamak
D) VIP’in telefon trafiğini takip etmek
E) VIP’in ulaşımını sağlamak

49. VIP’e (Önemli kişi) saldırı ve safhalarında aşağıda sayılanlardan hangisi yer almaz?
A) Gözcüler
B) Devriye ekibi
C) Kaçış ekibi
D) İmha ekibi
E) Koruma ekibi

50. Korunan kişiye pasta atılması olayı için nasıl bir saldırı olduğu söylenebilir?
A) Rahatsız edici ve utandırıcı duruma düşüren
B) Fiziksel bütünlüğe zarar verici
C) Silahlı bir saldırı
D) Kimyasal bir saldırı
E) Öldürücü etkiye sahip bir saldırı türü

51. Aşağıdakilerden hangisi, kişi korumada öncü istihbarat görevlisinin görevlerinden değildir?
A) Gerekli hallerde mahallin en büyük mülki amiri ve kolluk yetkilisi ile görüşerek güvenlik önlemleri ile ilgili koordinasyonu sağlar.
B) Korunan kişinin (VIP) gideceği güzergahtaki boğma noktalarını tespit eder.
C) Korunan kişinin (VIP) bulunacağı bölgenin keşfini yapar.
D) Korunan kişinin (VIP) sağında ve bir adım arkasında yer alır.
E) Görevle ilgili istihbari bilgilerle daha önce bölge ile ilgili yapılmış olan keşif raporlarını toplar ve plan yapar.

52. Aşağıdakilerden hangisi koruma şekillerinden biri değildir?
A) Özel koruma
B) Araç koruma
C) Yakın koruma
D) Konut koruma
E) İşyeri koruma

53. Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden değildir?
A) Tam koruma yoktur. Tehlike ve saldırı riski her zaman vardır.
B) VIP (Önemli kişi) her ortamda korunmalıdır.
C) Asıl amaç, VIP’i (Önemli kişi) korumak ve kaçırmak değil, önce saldırganı yakalamaktır.
D) Koruma görevi, VIP’e (Önemli kişi) göre yapılmalıdır.
E) Koruma düzenleri ve şekli önceden bilinmelidir.

54. Motorize koruma teknikleri düşünüldüğünde bir konvoyda aşağıdaki araçlardan hangisi bulunmaz?
A) Makam aracı
B) Baştaki güvenlik aracı
C) İkinci güvenlik aracı
D) Kılavuz araba
E) Çekici, kurtarıcı araç

55. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim aracı değildir?
A) Dergi
B) Gazete
C) Televizyon
D) Telefon
E) Radyo

56. Enformasyon nedir?
A) Tek yönlü bilgi iletimi
B) İletişim türü
C) Kararsızlık
D) İletişimin temel becerisi
E) Kitle iletişimi

57. Kaynaktan gelen iletiye alıcının tepkisine ne ad verilir?
A) Gürültü
B) Kodlama
C) Geri bildirim
D) Kaynak
E) Empati

58. Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?
A) Soru sorma
B) Hemen sonuç çıkarma
C) Göz teması kurma
D) Dinlediğinizi belli etme
E) Not alma

59. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel amaçları arasında bulunmamaktadır?
A) Haberleşmek
B) Paylaşmak
C) Var olmak
D) Gelişmek
E) Etkilemek ve yönlendirmek

60. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde hedefin (alıcının) engelleyicilerinden değildir?
A) Dinlememe
B) Yorgunluk
C) Utanma
D) Önyargılar
E) Ders veren öğretmenin ses tonu

61. Bir özel güvenlik personelinin kendisine anlatılan şikayeti dinlerken yapmaması gereken hareketler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şikayetçinin konuşması sırasında zaman zaman göz teması kurmak
B) Dinlediğini ifade etmek için konuşmayı baş ile tasdik etmek
C) İşleri aksatmamak için dinlerken çalışmaya devam etmek
D) Omuz hizasından yüz yüze olmaya dikkat etmek
E) Şikayetleri not almak

62. Mevlana’nın “Gel, gel, ne olursan ol yine gel” sözü aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?
A) Nezaket
B) Hoşgörü
C) Doğru algılamak
D) Özgüven
E) Benmerkezcilik

63. Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden değildir?
A) Emir vermek; yönlendirmek
B) Ahlak dersi vermek
C) Göz teması kurmak, dinlemek
D) Öğretmek; nutuk çekmek
E) Ad takmak, alay etmek

64. Etkili iletişim becerisi ile aşağıdaki alanlardan hangisi doğrudan ilgili değildir?
A) Zaman yönetimi
B) Bilgisayar kullanımı
C) Eleştirel düşünme
D) İkna yöntemleri
E) Liderlik

65. Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurulabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın azami miktarını ve niteliğini belirlemeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
A) Özel Güvenlik Şirketi
B) Özel Güvenlik Eğitim Kurumu
C) Özel Güvenlik Görevlisi
D) Özel Güvenlik Komisyonu
E) Özel Güvenlik Daire Başkanlığı

66. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin tabi olduğu yasaklardan değildir?
A) Görev dışında çalıştırılma yasağı
B) Sendikaya üye olma yasağı
C) Grev yasağı
D) Özel güvenlik kimlik belgesini başkasına kullandırma yasağı
E) Silahı görev alanı dışına çıkarma yasağı

67. Özel güvenlik görevlilerinin silahlı olarak görev yapabileceği yer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eğitim ve öğretim kurumları
B) Sağlık tesisleri
C) Özel toplantılar
D) Para ve değerli eşya nakli
E) Sahne gösterileri

68. Aşağıdakilerden hangisi görevleri esnasında özel güvenlik görevlisi ve genel kolluğun kullanabileceği yetkilerden biri değildir?
A) Soruşturma yapma
B) Yakalama
C) Zor Kullanma
D) Arama
E) Kimlik sorma

69. Özel güvenliğin amacı, kamu güvenliğini ………….. mahiyettedir.
Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tamamlayıcı
B) Belirleyici
C) Eksik
D) Artan
E) Hiçbiri

70. Suçüstü halinde kimlerin yakalama yetkisi vardır?
A) Özel güvenlik görevlisinin
B) Mağdurun
C) Jandarmanın
D) Polisin
E) Herkesin

71. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlileri, zor kullanma yetkisini hangi kanundan almaktadır?
A) Anayasa
B) 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu
C) 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu
D) Türk Ceza Kanunu
E) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun

72. Temel yasalar ile ilgili büyükten küçüğe yapılan sıralamalardan hangisi doğrudur?
A) Anayasa-Kanun-Tüzük-Yönetmelik
B) Anayasa-Tüzük-Kanun-Yönetmelik
C) Kanun-Anayasa-Tüzük-Yönetmelik
D) Yönetmelik-Tüzük-Kanun-Anayasa
E) Tüzük-Anayasa-Kanun-Yönetmelik

73. Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?
A) İşkence
B) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
C) Amirin emrine muhalefet
D) Görevi ihmal
E) Görevini yaptığından suç oluşmamıştır

74. Özel kolluk, yaşam hakkı, mülkiyet ve zilyetlik gibi hakların gasp edilmesini önlemek ile görevlidir. Buna göre özel güvenlik hangi göreviyle genel kolluğa yardımcı olmaktadır?
A) Adli
B) Siyasi
C) Trafik
D) İdari
E) Önleyici

75. Yakalama yetkisinin kaynağı hangi kanundur?
A) İş Kanunu
B) Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
C) Ceza Muhakemesi Kanunu
D) Türk Ceza Kanunu
E) Sendikalar Kanunu

76. I- Bedeni kuvvet
II- Maddi güç
III- Silah kullanılması
Yukarıda sayılan zor kullanma türlerinin kullanılması hangi sıralama ile olmalıdır?
A) III-I-II
B) II-I- III
C) I-III-II
D) I-II-III
E) III-II-I

77. Önleme araması aşağıdakilerden hangisinde yapılamaz?
A) Umumi veya umuma açık yerlerde
B) Her türlü toplu taşıma araçlarında
C) Konutta
D) Halkın topluca bulunduğu yerlerde
E) Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapıldığı yerlerde

78. İlkyardım nedir?
A) Yardım çağırmaktır.
B) Olay yerinde ilaç vererek yapılan müdahaledir.
C) Hastanedeki hekimler tarafından yapılan ilk müdahaledir.
D) Olay yerinde, hastanın durumunun daha da kötüleşmesini engellemek amacıyla ilaçsız olarak yapılan müdahaledir.
E) Tıbbi araç ve gereç ile yapılan müdahaledir.

79. Hangisi ilkyardımın temel uygulamalarıdır?
A) Koruma, Kayıt tutma, Kurtarma
B) Koruma, Kurtarma, Tedavi etme
C) Koruma, Bildirme, Tedavi etme
D) Koruma, Bildirme, Kayıt tutma
E) Koruma, Bildirme, Kurtarma

80. Kanama, kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik ve fışkırır tarzda akıyorsa ne çeşit bir kanamadır?
A) Toplardamar kanaması
B) Dış kanama
C) Atardamar kanaması
D) Doğal deliklerden olan kanama
E) Kılcal damar kanaması

81. Kanamayı durdurmak için ilkyardımcının ilk yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Baskı noktalarına baskı uygulanır.
B) Kanamalı bölgenin üzerine turnike uygulanır.
C) Kanamalı bölge su ile yıkanır.
D) Kanamalı bölgenin üzeri temiz bir bezle kapatılarak yaraya baskı uygulanır.
E) Bandaj ile sararak basınç uygulanır.

82. Bebek veya çocuk bir hastada kalp – akciğer canlandırması uygulaması sırasında verilmesi gereken kalp masajı ile soluk sayısı ne olmalıdır?
A) 5 soluk - 1 kalp masajı
B) 2 soluk - 30 kalp masajı
C) 1 soluk - 10 kalp masajı
D) 1 soluk - 30 kalp masajı
E) 3 soluk –30 kalp masajı

83. Elektrik yanıklarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
A) Gerekirse yaralıya su ile müdahale edilebilir.
B) Hasar gören bölgenin üzeri açık bırakılmalıdır.
C) Yaralıya dokunmadan önce elektrik akımı kesilmelidir.
D) Su toplamış yerler patlatılmalıdır.
E) Yaralı elektrik bağlantısından hemen çekilmelidir.

84. Sebebi bilinmeyen sindirim yolu zehirlenmelerinde ilkyardımda yapılması yanlış olan uygulama hangisidir?
A) Bilinç kontrolü yapılır.
B) Yaşam bulguları değerlendirilir.
C) Hasta kusturulmaya zorlanarak rahatlatılır.
D) Bilinç kaybı varsa koma pozisyonu verilir.
E) Üstü örtülür.

85. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik görevlilerinin uyguladığı copla vuruş tekniklerinden biri değildir?
A) Açılı hamle vuruşu
B) Direkt darbe vuruşu
C) Yan hamle vuruşu
D) Yukarıdan kafaya vuruş
E) Tam ileriye vuruş

86. Aşağıda belirtilen kalabalıklardan hangisi organize aktif kalabalıktır?
A) İbadet için şehrin en büyük camisinde toplanan kalabalık
B) Ani bir karışıklık sonucu çarşıda oluşan kalabalık
C) Tenis müsabakasını seyretmek üzere toplanan kalabalık
D) Anıtkabir’i ziyaret etmek amacıyla rastgele toplanan insanlardan oluşan kalabalık
E) Güvenpark’ta eylem yapmak üzere toplanan kalabalık

87. Aşağıdakilerden hangisi kalabalık çeşitlerinden birisi değildir?
A) Seyirci kalabalığı
B) Dinleyici kalabalığı
C) İbadet için toplanan kalabalık
D) Lider kalabalık
E) Saldırgan kalabalık

88. Aşağıdakilerden hangisi “yasadışı olaylarda güvenlik güçlerine karşı uygulanan eylem taktikleri arasında” yer almaz?
A) Olay çıkararak dikkatleri başka yöne çekme
B) Dağılıyor görünüp tekrar toplanma
C) Kutsal simgeleri kullanma ve marş söyleme
D) Topluluğun çevresine yaşlı, kadın, çocuk, gazi ve benzerlerin dizilmesi
E) Polisi destekleyen vatandaş kitlesinin oluşması

89. Aşağıda sayılan hangi olayda güvenlik görevlilerinin çember düzenini kullanması kendi güvenlikleri yönünden daha sakıncalı olabilir?
A) Saldırgan bir topluluk içerisinden bir şüphelinin alınması
B) Yüz kızartıcı suç şüphesiyle gözaltına alınan bir şüphelinin korunması
C) Gözaltına alınacak bir grubun çevrilmesi
D) Kıymetli bir malzemenin korunması
E) Futbol müsabakası sonucu hakemin korunması

90. Toplum hayatını düzenleyen çeşitli sosyal düzen kuralları bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?
A) Görgü kuralları
B) Hukuk kuralları
C) Ahlak kuralları
D) Askeri kuralları
E) Din kuralları

91. Şehrin büyük alışveriş merkezinde meydana gelen aşağıdaki olaylardan hangisinde genel olarak özel güvenlik görevlisinin de müdahalesini gerektirecek bir panik durumu oluşmaz?
A) Acil tahliye alarmı çalmasına rağmen acil çıkış kapılarının açılmaması
B) Yürüyen merdivenlerin aniden durması
C) İçeride sebebi bilinmeyen yoğun bir duman ve ağır koku oluşması
D) Elektrik kesilmesi ve jeneratörün devreye girmemesi nedeniyle alanın kararması
E) Silahlı saldırı ve soygun girişimi

92. “Herhangi bir tehlikenin olmadığı durumlarda cadde ve sokaklarda ilerleme, kortej ve yürüyüşlere eşlik etmek üzere uygulanan düzene ..……… denir.”
Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) Kol düzeni
B) Barikat düzeni
C) Çatı düzeni
D) Kama düzeni
E) Hat düzeni

93. Göz yaşartıcı gazların insanlar üzerindeki fizyolojik etkileri konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Nefes darlığı, diyaframda kasılma
B) Aşırı derecede gözyaşı ve yanma
C) İşitme kaybı
D) Sürekli öksürme ve aksırma ihtiyacı
E) Göz kapaklarını istemsiz olarak kapama ve gözyaşına bağlı olarak geçici görememe

94. Bir insanı veya grubu tahrik edip suça teşvik eden kimselere ne ad verilir?
A) Suçlu
B) Provokatör
C) Organizatör
D) Şüpheli
E) İhtiyatlı

95. Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu maddeler kategori edilirken aralarında yer almaz?
A) Alkol ve türevleri
B) Kenevir ve türevleri
C) Sentetik uyuşturucular
D) Afyon ve türevleri
E) Kokain ve türevleri
96. Aşağıdakilerden hangisi kişide bağımlılık oluşturan maddelerden değildir?
A) Hafif ağrı kesiciler
B) Uyarıcı maddeler
C) Sakinleştirici maddeler
D) Yatıştırıcı maddeler
E) Sentetik maddeler

97. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “Uyuşturucu Madde” tanımı arasında sayılmaz?
A) Kişinin sinir sistemi üzerine etki ederek; akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozan maddeler
B) Fert ve toplum içerisinde sosyal çöküntü oluşturan maddeler
C) Alışkanlık ve bağımlılık yapan maddeler
D) Kullanılması, bulundurulması ve satışı kanunlarla yasaklanan maddeler
E) Bir kez kullanılması serbest olan maddeler

98. Aşağıdakilerden hangisi “kenevir” bitkisinden elde edilir?
A) Lsd
B) Eroin
C) Kokain
D) Metadon
E) Esrar

99. Uyuşturucu ile mücadelenin ilk başlangıç noktası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uyuşturucu tedavi merkezi
B) Çalışılan işyerleri
C) Aile
D) Okul
E) Arkadaş çevresi

100. Alışveriş merkezi girişinde görevli özel güvenlik görevlisi Berna, kendisine yaklaşan bir kişinin uyuşturucu kullandığından şüphelenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu şüphesini doğrulayan özelliklerden değildir?
A) Cilt üzerinde dövmeye benzeyen siyah ve mor iğne lekelerinin olması
B) Göz bebeklerinin ebadının büyük ölçüde değişmesi
C) Damarların yüzeye yaklaştığı yerlerde su toplanmasını andıran iltihapların olması
D) Kişinin derin bir şekilde öksürmesi
E) Kişinin gözlerini boş bir noktaya dikmesi

SİLAH BİLGİSİ SORULARI

1. Bir tabancanın tetiği çekildiğinde horoz kurulup düşüyorsa bu nasıl bir sisteme sahiptir?
A) Yarı otomatik
B) Çift hareketli
C) Tam otomatik
D) Makinalı
E) Tek hareketli

2. Fişeğin ana parçaları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Kovan-kapsül-barut- çekirdek
B) Çekirdek - alev kanalı – kurşun- metal gömlek
C) Çekirdek-metal gömlek-kurşun-barut
D) Kovan dip tablası-alev kanalı-yanıcı ecza
E) Kapsül kabı-kurşun-metal gömlek- çekirdek

3. Aşağıdakilerden hangisi bir emniyet sistemi değildir?
A) Kabza emniyeti
B) Şarjör emniyeti
C) Namlu emniyeti
D) Horoz emniyet
E) Mandal emniyeti

4. Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur?
A) Namlu
B) Sürgü
C) Fişek yatağı
D) Gövde
E) Hazne

5. İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Tabanca dolduruş yapamaz
B) Tabanca emniyete alınamaz
C) Horoz düşmez
D) Tetik çalışmaz
E) Fişek ateşlenmez

6. Hazne nedir?
A) Boş kovandır
B) Dolu fişektir
C) Fişek yatağıdır
D) Fişek rampasıdır
E) Atış sırası bekleyen fişeklerin bulunduğu yerdir

7. Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan sistemin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kovan atma tertibatı
B) Emniyet tertibatı
C) Ateşleme tertibatı
D) Fişek sürme tertibatı
E) Patlatma tertibatı

8. Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almasına engel değildir?
A) Tetiğin arızalı olması
B) Fişekteki barutun yetersiz veya nemli olması
C) Kapsülün arızalı olması
D) Tırnağın kırık olması
E) İğnenin kırık olması

9. Fişek yatağına fişek sürülemiyor ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Emniyet mandalını açmak gerekir.
B) Horozu kurmak gerekir.
C) Şarjör tam olarak yerine oturmamıştır.
D) Tetiği düşürmek gerekir.
E) Boş kovan yerinden çıkmış olabilir.

10. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında aşağıdakilerden hangisi ateşli silah taşınabilecek yerlerdendir?
A) Eğitim ve öğretim kurumları
B) Hastanelerin psikiyatri bölümleri
C) Her türlü spor karşılaşma veya yarışmalarının yapıldığı yerler
D) Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları ile Meclis Başkanlığınca belirlenen yerler
E) Alışveriş merkezleri (AVM’lerde)

11. Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilmesi gereken kurallardan değildir?
A) Şarjörün çıkarılması
B) Silahın rastgele bir noktaya çevrilmesi
C) Sürgünün çekilip bırakılması
D) Sürgünün çekilerek fişek yatağının gözle kontrol edilmesi
E) Silahın ölü noktaya çevrilmesi

12. Ülkemizde silahlarla ilgili genel düzenlemeler, ateşli ve ateşsiz silahların imal edilmesi, satılması, taşınması ve kullanılması hangi kanuna göre yapılmaktadır?
A) 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
B) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
C) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
D) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
E) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu

13. Aşağıdakilerden hangisi silahlı ÖGG’nin görevden sonra silahı teslim ederken uyacağı kurallardan biri değildir?
A) Namlu ölü noktaya çevrilmeli
B) Silah tesliminde silahın emniyetinin kapalı olması
C) Görevi teslim eden ve alan silahın dolu veya boş olduğunu kontrol etmeli
D) Silah devir teslim ve rapor defterine işlenmez
E) Fişekler kontrol edilerek alınmalı

14. Hangisi silah bakımı sırasında kullanılan malzemelerdendir?
A) Pense
B) Harbi
C) Tornavida
D) Matkap
E) Yan keski

15. Tırnak kırıldığında hangisi meydana gelir?
A) Kovan normal olarak dışarı atılamaz
B) Tabanca dolduruş yapmaz
C) Fişek yatağına fişek sürülemez
D) Fişek ateşlemez
E) Tetik çekilemez

16. Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri etkileyen faktörleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kriminalistik
B) Olay Yeri İnceleme
C) Balistik
D) Jeoloji
E) Kriminoloji

17. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun/Yönetmelik kapsamında silah taşıma/bulundurma ruhsatı almak için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir ve kaç yıllığına verilir?
A) 21-5
B) 18-7
C) 19-3
D) 25-2
E) 20-5

18. Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarayan aynı zamanda şarjörde fişek bittiğinde sürgünün geride kalmasını sağlayan parçanın adı nedir?
A) Tetik
B) Tetik manivelası
C) Kilitleme dişleri
D) Sürgü tutucu pimi
E) Gerdel yayı

19. Silahta “Rampa” nerde bulunur?
A) Namlu çıkışında
B) Fişek yatağı gerisinde
C) Horozun altında
D) Şarjörde
E) Gövdede

20. Aşağıdakilerden hangisi silahların sınıflandırılmasında yer almaz?
A) Psikolojik silahlar
B) Ateşli silahlar
C) Kimyasal silahlar
D) Nükleer silahlar
E) Biyolojik silahlar

21. 14’lü Browning tabanca hangi özellikli emniyet sistemine sahiptir?
A) Tetik
B) Mandal
C) Horoz
D) Şarjör
E) Kabza

22. “7,62x51 mm” fişek tabirinde 7,62 mm neyin ifadesidir?
A) Fişek boyu
B) Çekirdeğin boyu
C) Kovan boyu
D) Dip tabla çapı
E) Çekirdeğin çapı

23. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yiv ve setlerin görevini açıklar?
A) Yiv ve setler çekirdeğin parçalanmasını sağlarlar.
B) Yiv ve setler horozun kapsüle sert bir şekilde vurmasını sağlarlar.
C) Yiv ve setler şarjörde fişeğin düzgün durmasını sağlarlar.
D) Yiv ve setler çekirdeğe dönüş vererek, takla atmadan hedefe gitmesini sağlarlar.
E) Yiv ve setler namlunun aşırı ısınmasını engeller.

24. Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere kaç derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır?
A) 45
B) 25
C) 35
D) 55
E) 65

25. Yerine getiren yayın görevi nedir?
A) Çekirdeğin dönerek gitmesini sağlar
B) Çekirdeğin uzağa gitmesini sağlar
C) Namluyu kilitleyerek emniyete alır
D) Çekirdeğin deliş gücünü artırır
E) Sürgünün atış sırasında oluşan basınçla geriye gelmesinden sonra ileriye gitmesini sağlar
CEVAP ANAHTARI
1-C
2-B
3-E
4-C
5-C
6-E
7-D
8-D
9-A
10-B
11-C
12-B
13-C
14-A
15-B
16-E
17-B
18-E
19-B
20-B
21-A
22-C
23-A
24-E
25-D
26-B
27-A
28-A
29-E
30-B
31-A
32-D
33-E
34-D
35-E
36-C
37-E
38-A
39-B
40-A
41-E
42-D
43-A
44-C
45-D
46-E
47-C
48-A
49-B
50-A
51-D
52-B
53-C
54-E
55-D
56-A
57-C
58-B
59-D
60-E
61-C
62-B
63-C
64-B
65-D
66-B
67-D
68-A
69-A
70-E
71-D
72-A
73-B
74-E
75-C
76-D
77-C
78-D
79-E
80-C
81-D
82-D
83-C
84-C
85-D
86-E
87-D
88-E
89-A
90-D
91-B
92-A
93-C
94-B
95-A
96-A
97-E
98-E
99-C
100-D
SİLAH BİLGİSİ CEVAP ANAHTARI
1-B
2-A
3-C
4-B
5-E
6-E
7-C
8-D
9-C
10-E
11-B
12-C
13-D
14-B
15-A
16-C
17-A
18-D
19-B
20-A
21-D
22-E
23-D
24-A
25-E